španělština zdarma

Gramatika

PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit španělsky JENŽ (KTERÝ)

Matěj Sehnal | 8. 4. 2023

Tápete v tom, jak správně používat “který”, “jenž” a další? Krátký, ale kompletní exkurz do tvorby a použití vztažných zájmen.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Subjuntivo #1a Prézens - tvary

Matěj Sehnal | 20. 12. 2022

V předchozím čísle jsme se se subjuntivem seznámili a v tomto čísle si objasníme tvorbu jeho sloves v přítomném čase.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Volver vs regresar

Marek Vondruška | 8. 11. 2022

Článek poukazující na slovesa, která se často pletou – volver a regresar.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Defektivní slovesa

Marek Vondruška | 2. 10. 2022

Ve španělštině se vyskytuje skupina sloves, která netvoří všechny slovesné tvary, případně nemá některé časy. Většinou je lze z logické podstaty věci poznat a chybějící tvary ani člověka nenapadne vytvořit.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Subjuntivo #0 Úvod

Matěj Sehnal | 28. 9. 2022

Subjuntiv je vedle kondicionálu, indikativu a imperativu čtvrtým a češtině (překvapivě nikoliv však angličtině) slovesným způsobem neznámým. V románských jazycích je však nepostradalným a je třeba se ho naučit správně používat. K tomu nám poslouží tento seriál.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cambio, cambiar, cambiarse

Marek Vondruška | 9. 9. 2022

Jednou z častých chyb je používání slovesa cambiar s jinou předložkou, případně ve zvratné formě namísto jednoduché nebo naopak. V dnešním článku se podíváme na správné použití a významy.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #5 (-DUCIR)

Marek Vondruška | 10. 6. 2022

Vedle skupiny sloves, která mají změnu C na ZC z důvodu zachování výslovnosti, je ještě další skupina, která má tuto změnu obohacenou o další, a to v minulém čase, potažmo subjunktivu, na „J“

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Hromadná a pomnožná podstatná jména

Marek Vondruška | 11. 5. 2022

Jako v jiných jazycích, ani ve španělštině nechybí podstatná jména hromadná a pomnožná. Více v dnešním článku

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Nepravidelná slovesa #4 (C → ZC)

Marek Vondruška | 19. 4. 2022

Už jsme se setkali se slovesy, které v některých osobách mění kmenovou samohlásku, jednou takovou skupinou byla změna o na ue a druhou změna e na ie. V tomto článku je to trochu jiné. Nemění se samohláska, nýbrž souhláska.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Velká a malá písmena (mayúsculas x minúsculas)

Marek Vondruška | 11. 4. 2022

Článek věnovaný problematice velkých písmen ve vlastních jménech, v názvech organizací, planet, značek, institucí, budov a mnoho dalšího.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #3B (O → UE → U)

Marek Vondruška | 1. 4. 2022

Vedle dalších skupin sloves, která mají změnu kmenových hlásek, je i skupina O → UE rozšířená o nepravidelné tvary U. Více v tomto článku

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #3A (E → IE → I)

Marek Vondruška | 17. 3. 2022

Kromě sloves, která mají změnu E-IE v přítomném čase oznamovacího způsobu, spojovacího způsobu a imperativu, existují ještě taková, která mají třetí změnu v perfektu, čili minulém čase jednoduchém na I.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Anteayer / antes de ayer / antier

Marek Vondruška | 17. 2. 2022

Už jste se jistě někdy setkali se slůvkem anteayer. Ale co takové antes de ayer nebo dokonce antier? Nejedná se o chybu nebo slangové výrazy?

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

HABER

Marek Vondruška | 6. 2. 2022

Sloveso HABER. Přehled časování a způsoby jeho využití.

Pokračování článku »

STARTER

Nepravidelná slovesa #1B (O → UE)

Marek Vondruška | 10. 1. 2022

Další skupinou sloves se zmenou kmenové samohlásky jsou slovesa se základním O, které se pod přízvukem mění na UE.

Pokračování článku »