španělština zdarma

HABER

PRE Vydáno dne 06.02.2022

Sloveso HABER. Přehled časování a způsoby jeho využití.HABER

Sloveso haber má ve španělštině dle RAE významy TTT *1:

HABER

 1. aux. U. para conjugar otros verbos en los tiempos compuestos. Yo he amado. Tú habrás leído.
 2. aux. U. con infinitivo que denota deber, conveniencia o necesidad de realizar lo expresado por dicho infinitivo. He DE salir temprano. Habré DE conformarme.
 3. tr. Dicho de una persona: Apoderarse de alguien o algo, llegar a tenerlo en su poder. Antonio lee cuantos libros puede haber.
 4. tr. desus. poseer (‖ tener en su poder).
 5. impers. ocurrir (‖ acaecer). Hubo una hecatombe.
 6. impers. Celebrarse, efectuarse. Ayer hubo junta. Mañana habrá función.
 7. impers. Ser necesario o conveniente aquello que expresa una cláusula posterior introducida por que. Habrá que pasear. Hay que tener paciencia. Hay que ver lo que se hace.
 8. impers. Estar realmente en alguna parte. Haber veinte personas en una reunión. Haber poco dinero en la caja.
 9. impers. Hallarse o existir real o figuradamente. Hay hombres sin caridad. Hay razones en apoyo de tu dictamen.
 10. impers. Denota la culminación o cumplimiento de la medida expresada. Poco tiempo ha. Habrá diez años.

Pojďme si tyto významy rozebrat podrobněji:

1. aux. U. para conjugar otros verbos en los tiempos compuestos

Sloveso haber se používá jako pomocné sloveso ke složeným slovesným časům (předpřítomný, předminulý, ad.) No hemos hablado con él. TTT *2

2. aux. U. con infinitivo que denota deber, conveniencia o necesidad de realizar lo expresado por dicho infinitivo.

Používá se v časované formě s předložkou DE a infinitivem pro vyjádření nutnosti, povinnosti něco vykonat. Činnost, která se má vytvořit, je obsažena v infinitivu. He de comprar carne. TTT *3

3. tr. Dicho de una persona: Apoderarse de alguien o algo, llegar a tenerlo en su poder.

Jako tranzitivní (ve 4. pádě) se tohoto slovesa používá tehdy, chceme-li říci, že se někdo někoho nebo něčeho zmocnil. Antonio lee cuantos libros puede haber. TTT *4

4. tr. desus. poseer (‖ tener en su poder).

Zastaralé je používání jakožto slovesa s významem vlastnit (poseer).

5. impers. ocurrir (‖ acaecer).

Neosobní užití slovesa ve významu stát se, přihodit se. Había un accidente. TTT *5

6. impers. Celebrarse, efectuarse.

Neosobní užití slovesa ve významu slavit se, konat se. El miércoles habrá una fiesta. TTT *6

7. impers. Ser necesario o conveniente aquello que expresa una cláusula posterior introducida por que.

Vyjádření nutnosti za použití třetí osoby jednotného čísla – neosobního tvaru (hay, habrá, hubo,…): Hay que arreglarlo en persona. TTT *7

8. impers. Estar realmente en alguna parte.

Reálně někde být nebo být součástí něčeho. Jedná se o popis výskytu či existence někoho nebo něčeho blíže nespecifikovaného. Haber unas oficinas en el edificio. TTT *8

9. impers. Hallarse o existir real o figuradamente.

V neosobní formě má význam nacházet se nebo existovat, a to reálně i přeneseně. Hay cosas en el cielo y en la tierra… TTT *9

10. impers. Denota la culminación o cumplimiento de la medida expresada.

Další použití v neosobní formě označuje zakončení nebo dovršení popisovaného úseku, míry, periody. Años ha que no vamos a la playa TTT *10

Konjugační tabulka:

Shrnutí

Sloveso haber je nepostradatelné ve vytváření složených časů, např předpřítomný oznamovací (he hablado, has hablado, ha hablado, hemos hablado, habéis hablado, han hablado), předpřítomný spojovací (haya hablado, hayas hablado, haya hablado, hayamos hablado, hayáis hablado, hayan hablado), ad.

Samostatné použití se nabízí při popisu existence, výskytu, umístění. Má ale informační funkci, nespecifikuje. Proto se často vyskytuje v otázkách, kdese ptáme, zda někdo něco je.

Hay muchos peces en el mar. TTT *11

¿Hay un hotel cerca de aquí? TTT *12

Sí, en esta ciudad hay tres hoteles. TTT *13

Narozdíl od slovesa ESTAR, které už má specifikující funkci, už se ptáme nebo mluvíme o konkrétní věci, o které má povědomí každý z mluvčích:

¿Dónde está el hotel Bibione? TTT *14

El hotel Bibione está en la calle Dimitrova. TTT *15

Siempre había muchas diferencias entre el español y el checo. TTT *16

En Cataluña hay muchas playas. TTT *17

Mañana habrá tormenta. TTT *18

Další důležitou a častou funkcí je použití slovesa haber v rámci vyjádření nutnosti a povinnosti:

He que salir hasta las ocho. TTT *19

Hay que limpiar estas botellas. TTT *20

Habrá que revisar los alambres eléctricos. TTT *21

Pro neosobní vazby se používá v přítomném čase fráze HAY (narozdíl od třetí osoby – ha), ostatní tvary mají třetí osobu jednotného čísla:

Přítomný Souminulý Minulý jednoduchý Předpřítomný Předminulý
! HAY ! HABÍA HUBO HA HABIDO HABÍA HABIDO
Kondicionál Kondicionál minulý Budoucí Budoucí složený  
HABRÍA HABRÍA HABIDO HABRÁ HABRÁ HABIDO  
 
Překlad:
 1. Real Academia Española
 2. Nemluvili jsme s ním.
 3. Musím koupit maso.
 4. Antonio čte tolik knih, kolik jen může (být) – čte toliko knih, kolik se mu jen dostane pod ruku.
 5. Stala se nehoda.
 6. Ve středu bude oslava.
 7. Je třeba to vyřídit osobně.
 8. V té budově je několik kanceláří.
 9. Jsou věci mezi zemí a nebem…
 10. Jsou to roky co jsme nešli na pláž
 11. V moři je mnoho ryb.
 12. Je tady poblíž nějaký hotel?
 13. Ano, v tomto městě jsou tři hotely.
 14. Kde je hotel Bibione?
 15. Hotel Bibione je v Dimitrově ulici.
 16. Mezi španělštinou a češtinou bylo vždy mnoho rozdílů.
 17. V Katalánsku je mnoho pláží.
 18. Zítra bude bouřka.
 19. Musím vyrazit do osmi.
 20. Je třeba vyčistit tyhle lahve.
 21. Bude třeba zkontrolovat ty dráty.


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Ser x estar x hay

Doplňte do vět a slovních spojení správnou možnost z výběru mezi slovesy ser, estar a neosobního tvaru hay.
ELEMENTARY

Ser x estar x hay #2

Vyberte, které ze sloves (ser, estar, hay) se hodí do věty.
STARTER

SER nebo ESTAR?

Krátká kapitola o tom, kdy se používá sloveso ser a kdy estar. Ačkoliv je to celkem obtížná gramatika, jelikož čeština sloveso být nijak nerozlišuje a má jen tento jeden tvar, po zažití by už nikdo neměl mít velké problémy.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář