španělština zdarma

Nepravidelná slovesa #3A (E → IE → I)

INTERMEDIATE Vydáno dne 17.03.2022

Kromě sloves, která mají změnu E-IE v přítomném čase oznamovacího způsobu, spojovacího způsobu a imperativu, existují ještě taková, která mají třetí změnu v perfektu, čili minulém čase jednoduchém na I.V této skupině se, stejně jako v již probrané skupině, přízvučné E slovesa mění na IE. Děje se tak tam, kde je přízvuk na kmeni slova. Kromě toho však dochází k ještě dalším změnám v hlásku I v některých minulých časech.

Nepravidelnosti se projevují opět jako u skupiny E – IE v některých osobách oznamovacího způsobu přítomného času, rozkazovacího způsobu a spojovacího způsobu přítomného času. Dále však dochází ke změně ve 3. osobách jednotného i množného čísla minulého času prostého. Protože je 3. osoba plurálu výchozí pro tvorbu subjunktivu minulého, jsou tím ovlivněny i všechny tvary minulého a budoucího subjunktivu. Poslední změna se projevuje na gerundiu.

Jako vzor použijeme například sloveso SENTIR TTT *1

Zatímco infinitiv sentir /sen 'tir/, první osoba množného čísla sentimos /sen 'ti mos/ a druhá osoba množného čísla sentís /sen 'tis/ mají přízvuk na koncovce či předposlední slabice (dle pravidel o přízvuku), ostatní tvary – ty, které se mění, jej mají právě na kmenové slabice. Z toho důvodu jsou posilovány a dochází k jejich změně: siento /'sjen to/, sientes /'sjen rres/, sienten /'sjen ten/. Ke změně E v I dochází tam, kde slabika po kmeni slova neobsahuje samohlásku I, ale dvojhlásku IE: sintieron /sin 'tje ron/, sintiendo /sin 'tjen do/, sintieras /sin 'tje ras/

Přítomný čas oznamovacího způsobu (presente de indicativo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. SIENTO SENTIMOS
2. SIENTES SENTÍS
3. SIENTA SIENTAN

Rozkazovací způsob (imperativo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. ¡SINTAMOS!
2. ¡CIENTE! ¡SENTID!
3. ¡CIENTA! ¡CIENTAN!
Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. ¡NO SINTAMOS!
2. ¡NO SIENTAS! ¡NO SINTÁIS!
3. ¡NO SIENTA! ¡NO SIENTAN!

Minulý čas oznamovacího způsobu (presente de indicativo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. SENTÍ SENTIMOS
2. SENTISTE SENTISTEIS
3. SINTIÓ SINTIERON

Přítomný čas spojovacího způsobu (presente de subjuntivo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. SIENTA SINTAMOS
2. SIENTAS SINTÁIS
3. SIENTA SIENTAN

Minulý čas spojovacího způsobu (presente de subjuntivo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. SINTIERA/SINTI­ESE SINTIÉRAMOS/SIN­TIÉSEMOS
2. SINTIERAS/SIN­TIESES SINTIERAIS/SIN­TIESEIS
3. SINTIERA/SINTI­ESE SINTIERAN/SIN­TIESEN

Budoucí čas spojovacího způsobu (futuro de subjuntivo)

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. SINTIERE SINTIÉREMOS
2. SINTIERES SINTIEREIS
3. SINTIERE SINTIEREN

Gerundium (gerundio)

SINTIENDO

Všechna slova, která mají tuto změnu, budou označena (E-IE-I). Uveďme si například: preferir, referir, mentir, convertir, herir, invertir, sugerir, interferir, requerir, arrepentirse. Jedná se exkluzivně o slovesa ze 3. slovesné třídy -IR (-entir, -erir, -ertir).

Příklady:

Prefiero viajar en tren. Es más cómodo. TTT *2

Te repito por última vez: No me mientas. TTT *3

La víctima fue herida en diferentes partes del cuerpo. TTT *4

Es una pena que prefiriera a un hijo que a otro. TTT *5

¿Qué estás sugiriendo? TTT *6

Mi amigo Carlos me siempre mentía. Creo que te mentirá también. TTT *7

Después del camino Ernesto se covertió al budismo. TTT *8

Sentía mucho que no había podido venir con ella. TTT *9

Requiere mucho tiempo. TTT *10

Te arrepentiste alguna vez de algo que hiciste? TTT *11

Shrnutí

Slovesa se změnou kmenové hlásky E → IE → I mají změnu ve tvarech pod přízvukem. Jedná se o:

 • 1. osoba jednotného čísla přítomného času indikativu a subjunktivu a imperativu (E na IE)
 • 2. osoba jednotného čísla přítomného času indikativu a subjunktivu a imperativu (E na IE)
 • 3. osoba jednotného čísla přítomného času indikativu a subjunktivu a imperativu (E na IE)
 • 3. osoba množného čísla přítomného času indikativu a subjunktivu a imperativu (E na IE)
 • 1. osoba množného čísla subjunktivu a imperativu (E na I)
 • 2. osoba množného čísla subjunktivu (E na I)
 • 3. osoba jednotného čísla minulého času jednoduchého indikativu (E na I)
 • 3. osoba množného čísla minulého času jednoduchého indikativu (E na I)
 • všechny osoby minulého subjunktivu (E na I)
 • všechny osoby budoucího subjunktivu (E na I)
 • gerundium (E na I)

Ostatní tvary jsou pravidelné: sentirá, sentido, había sentido, sentimos, sentisteis, sentirían…

  
Překlad:
 1. cítit
 2. Upřednostňuji cestování vlakem. Je to pohodlnější.
 3. Naposledy ti opakuji: Nelži mi.
 4. Oběť byla poraněna na různých částech těla.
 5. Je škoda že upřednostňoval jedno dítě před druhým.
 6. Co navrhuješ?
 7. Můj kamarád Karel mi vždycky lhal. Myslím, že tobě bude lhát také.
 8. Po té cestě konvertoval k budhismu.
 9. Litovala, že jsem s ní nemohl přijít.
 10. Vyžaduje to mnoho času.
 11. Litoval jsi někdy něčeho co jsi udělall?


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #2 (E → I)

Kromě změn (E-IE či O-UE) je další skupina sloves s kmenovou změnou, která se sice mění i v minulém čase, ale stejně jako v přítomném pouze z E na I.

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #5 (-DUCIR)

Vedle skupiny sloves, která mají změnu C na ZC z důvodu zachování výslovnosti, je ještě další skupina, která má tuto změnu obohacenou o další, a to v minulém čase, potažmo subjunktivu, na „J“

STARTER

Nepravidelná slovesa #1A (E → IE)

Ve španělštině existují kromě vlastních nepravidelných sloves také skupiny, jejichž nepravidelnost tkví ve změně kmenových hlásek v různých tvarech. Změny se nemusí projevovat ve všech časech, v přítomném ale vždy. První takovouto skupinou jsou slovesa se změnou E → IE.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář