španělština zdarma

Gramatika

ELEMENTARY

Budoucí čas nepravidelných sloves

Marek Vondruška | 11. 10. 2008

Doplňující článek o budoucím čase – futurum nepravidelných sloves. Některá mají pavopisné změny a tvoří se tedy nepravidelně. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Budoucí čas

Marek Vondruška | 8. 10. 2008 | komentáře: 4

Základní budoucí čas ve španělštině. Můžeme jím vyjadřovat vzdálenou, ale i blízkou budoucnost, plánovanou budoucnost, zkrátka všechno, co nás čeká a nemine, vlastně i pravděpodobnost či odhad, nikdy nevíme jistě, co nás čeká. Stejně jako v češtině jím lze vyjádřit i určité věci přítomné. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Interpunkce

Marek Vondruška | 7. 8. 2008

Ačkoliv se interpunkční znaménka projevují v mluveném slovu minimálně, v psaném slovu jsou nedílnou součástí jazyka.

Pokračování článku »

STARTER

Přídavná jména

Marek Vondruška | 7. 8. 2008 | komentáře: 5

Přídavná jména slouží ke specifikaci, k určování, k odlišování. S podstatnými jmény se shodují v rodě a čísle. Pokračování článku »

STARTER

Rozkazovací způsob kladný

Marek Vondruška | 7. 8. 2008 | komentáře: 17

Španělština rozlišuje, jestli rozkazujeme v pozitivním významu (Běž a udělej to!) nebo v negativním významu (Nechoď tam a nedělej to!) V tomto dílu si povíme o rozkazu kladném. Pokračování článku »

STARTER

Přivlastňovací zájmeno SVŮJ

Marek Vondruška | 7. 8. 2008

Článek o zvláštním přivlastňovacím zájmenu SVŮJ, které ve španělštině jako takové neexistuje. Pokračování článku »

STARTER

Základní číslovky #1

Marek Vondruška | 8. 7. 2008 | komentáře: 7

V tomto článku se seznámíme se základními číslovkami od jedné, vlastně od nuly, do devětadevadesáti. Pokračování článku »

STARTER

Osobní zájmena

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 2

Ačkoliv se osobních zájmen ve španělštině neužívá tak hojně jako u nás, v češtině, je potřeba je umět a znát, protože především ve třetích osobách slouží jako významné identifikátory. Pokračování článku »

STARTER

Člen podstatných jmen

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 7

Člen je specifizující větný člen a plní různé funkce, z nichž tou nejvýznamnější je, že nám dává informaci o přítomnosti podstatného jména (ale také jiných slovních druhů) a přiblížuje nám jeho určenost, resp. neurčenost. V češtině členy nemáme, to ovšem neznamená, že je můžeme vynechávat ve španělštině. Pokračování článku »

STARTER

Přítomný čas pravidelných sloves

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 13

Prézens indikativu, neboli přítomný čas oznamovacího způsobu, je nejpoužívanějším časem téměř v každém jazyce. Dokazuje to i španělština. Slovesa se dělí do tří tříd, které se vyvinuly z latinského jazyka. Každá třída má specifické koncovky. Jak se přítomný čas tvoří a jak funguje je vysvětleno v tomto článku. Pokračování článku »

STARTER

Rod podstatných jmen

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 4

Každé podstatné jméno má svůj rod. U nás v češtině máme rod mužský TEN, ženský TA a střední TO. Španělština má ale rody pouze dva, a to mužský a ženský. Pokračování článku »

STARTER

Skloňování podstatných jmen

Marek Vondruška | 25. 6. 2008

V češtině skloňujeme pomocí pádových koncovek, tzn. že v každém pádě končí slovo jinak a to nám pomáhá určit, o jaký pád se to jedná. Španělštině, a i mnohým jiným jazykům, jako například angličtina, němčina, aj. tyto pády chybí, mají pouze čtyři. Proto musí pro skloňování využívat jiných prvků, například předložek. Pokračování článku »