španělština zdarma

Jak vyjádřit španělsky JENŽ (KTERÝ)

PRE Vydáno dne 08.04.2023

Tápete v tom, jak správně používat “který”, “jenž” a další? Krátký, ale kompletní exkurz do tvorby a použití vztažných zájmen.Úvod

V základech španělštiny jsme se naučili, že qué znamená tázací (nikoliv vztažné) co. Před qué tedy očekáváme obrácený otazník a po něm tázací větu. Kdo dával důkladný pozor, pamatuje si, že tatáž zájmena, ale bez značeného přízvuku (acento) jsou vztažná – que TTT *1. Kromě que se jako vztažná zájmena používají ještě slova quien TTT *2, cual TTT *3, cuanto TTT *4 a cuyo TTT *5, dále pak spojení el / la / los / las que a el / la / los / las cual(es). Všechna vztažná zájmena si postupně vysvětlíme.

Samotné QUE

Jeho použití je velice snadné – nejvíce se blíží českému který, jenž, co, v těchto významech ho používáme pro popis nejčastěji „něčeho“ v prvním pádě, není to však pravidlem. Rozhodující je, jestli ve španělštině que následuje ihned po jménu, k němuž se vztahuje, anebo zda je mezi nimi ještě nějaká předložka. V následujících příkladech je oním jménem la peli, el dinero, el hombre a el granjero. Vidíme, že po těchto jménech nenásleduje předložka. Que se vztahuje na osoby i věci a je bez formálního i bez neformálního nádechu, jeho použití je všestranné.

La peli* que he visto hoy me ha gustado mucho. TTT *6 „Peli“ je neformální zkratkou pro película TTT *7.

Puedes quedarte con el dinero que te ofrezca. TTT *8 Tato věta je zajímavá i svým subjuntivem, o kterém si povídáme v jiném článku.

El hombre que vive al lado de mi casa es un granjero que cultiva sus propias verduras y frutas. TTT *9

QUIEN, QUIENES

Toto zájmeno se vztahuje výlučně na osoby. Pro osoby tak můžeme použít buď que nebo quien. Pokud není vztahovaná osoba jedna, ale je jich více, je nezbytné použít množný tvar quienes. Pokud volíme mezi que nebo quien(es), rozdíl ve významu je zanedbatelný. Quien(es) TTT *10 může působit lehce formálněji než que TTT *11. Na rozdíl od samotného que, může být samotné quien(es) uvozeno také předložkou.

La escritora a quien conocí en la conferencia me recomendó algunos libros que me gustaron mucho. TTT *12

Mis compañeros de trabajo, quienes siempre viajan mucho, están organizando un viaje a la playa. TTT *13

Los estudiantes quienes se esforzaron más en la clase recibieron las mejores notas en el examen final. TTT *14

Dále zde máme trochu komplexnější příklady, kdy jako příklad můžeme použít větu, kterou jsme žádali umělou inteligenci o příklad:

Dime diez más ejemplos, pero utilizando almenos una vez la forma „quien“ o „quienes“. En el primer ejemplo que me diste no utilizaste esta forma. Quiero también que te disculpes por esto. Y te di que me dieras ejemplos largos, lo que significa que cada uno debe tener almenos cien palabras. Gracias. TTT *15 Tučně označeno je pouze relevantní que, ostatní, neoznačená znamenají v tomto případě že, případně aby. O vazbě lo que si povíme níže.

Odpověď umělé inteligence poté zněla:

Entiendo, lamento la confusión en el primer ejemplo que te di y pido disculpas por ello. A continuación, te proporciono diez ejemplos utilizando los pronombres relativos „quien“ o „quienes“, cada uno con más de cien palabras: TTT *16

Las personas quienes viven en las regiones más remotas del mundo enfrentan desafíos únicos debido a la falta de acceso a servicios básicos como atención médica, educación y tecnología. A pesar de esto, hay organizaciones y grupos de voluntarios quienes trabajan para llevar estos servicios a comunidades remotas y mejorar la calidad de vida de las personas que allí habitan. TTT *17 Poskytnutý překlad upřednostňuje českou srozumitelnost a učesanost před přílišnou doslovností.

Pro zajímavost – umělá inteligence byla požádána o revizi, zda je žádost napsána správně, a o případnou opravu mé věty. Její odpověď zněla:

Sí, la oración es correcta en su gramática y ortografía. Sin embargo, para corregirla al español más comúnmente utilizado, se sugiere lo siguiente:TTT *18

Dime diez ejemplos más, pero utilizando al menos una vez los pronombres relativos „quien“ o „quienes“. En el primer ejemplo que me diste no los utilizaste, por lo que te pido disculpas. Además, te solicité que los ejemplos fueran extensos, con al menos cien palabras cada uno. Muchas gracias. TTT *19

V určitých případech je nevhodné quien(es) použít:

Los amigos españoles que tengo, son muy amables. Los amigos españoles quienes tengo, son muy amables. – To zní prostě divně.

CUANTO, CUANTA, CUANTOS, CUANTAS

Na rozdíl od předešlých, vztažné cuanto ve všech uvedených variantách obvykle následuje po slovesu. To, jaký ze čtyř uvedených tvarů volíme, udává rod a číslo jména, k němuž se vztahuje.

Quiero saber cuánto cuesta ese vestido. TTT *20 Ve španělštině se tato věta považuje za nepřímou otázku, cuánto je zde tedy tázací, a proto nese přízvuk.

Lo importante es cuánto amor ponemos en lo que hacemos. TTT *21

CUYO, CUYA, CUYOS, CUYAS

Zde je to jednoduché: cuyo ve všech svých variantách znamená jehož, jejíž. Pamatujme, že správný tvar ze čtyř uvedených volíme podle jména, které následuje po cuyo:

El hombre cuyos perros ladraban toda la noche recibió una multa por ruido. TTT *22 Cuyos je zde zvoleno podle perros, kteří následují po tomto zájmenu.

La canción, cuyo ritmo es muy pegadizo, se ha convertido en un éxito en todo el mundo. TTT *23 Tvar cuyo je zde zvolen podle ritmo

Cuyo ve všech variantách vlastně znamená taky jejichž, protože se cuyo nikdy neorientuje podle rodu a čísla věty hlavní:

Las empresas cuyo único objetivo es engañar a los clientes, no sobrevivirán mucho tiempo. TTT *24

El perro, cuyas patitas son blancas, se llama Botitas. TTT *25

Je zde ještě jeden zdařilý příklad, který už je pro pokročilého španělštináře:

Los vecinos sin cuya ayuda no habría hecho este viaje, están cuidando mi gato. TTT *26 Takto zvýrazněný je minulý podmiňovací způsob, který se ve španělštině tvoří jako složený kondicionál. Z celého souvětí plyne, že jsem udělal tuto cestu (v minulosti), ale tu bych nebýval udělal (v minulosti), kdyby … (mi nepomohli – kdyby nebylo jejich pomoci – zkrátka bez jejich pomoci.)

EL,LA,LOS,LAS+QUE

Další kategorií je určitý člen + que, kdy tato konstrukce se používá ve třech případech:

 • Když mezi jménem ve větě hlavní (ke kterému se zájmeno vztahuje) a zájmenem stojí předložka.
 • Když chceme doslovně vyjádřit české ten, který (ta, která; ti, kteří; ty, které,…).
 • Když stojí konstrukce samostatně.

Vše si ukážeme na následujících příkladech:

El libro del que te hablé ayer tiene una trama interesante.TTT *27 Samozřejmě nezapomeneme na povinné spojení de + el = DEL.

Las películas que más me gustan son las que tienen un buen argumento. TTT *28

El que no puede ser vencido, se une a sus enemigos. TTT *29

Las personas que te critican, son las que envidian tus logros. TTT *30

¿En qué calle está la casa de la que me hablaste? TTT *31 No sé, de qué casa estás hablando. TTT *32 ¿La que está inhabitada? TTT *33

Je-li mezi jménem ve větě hlavní a naším vztažným slovesem předložka, určitý člen prostě není možné vynechat:

El libro de que te hablé ayer tiene una trama interesante.

EL,LA,LOS,LAS­+CUAL(ES)

Tato vazba ve většině případů dokáže nahradit předchozí el que, je však méně obvyklá.

La llave con la cual abrí la puerta no era la correcta. TTT *34 La llave con la que abrí la puerta no era la correcta.

El vestido con el cual fui a la fiesta era demasiado corto. TTT *35 El vestido con el que fui a la fiesta era demasiado corto.

LO QUE a LO CUAL

Neurčité tvary lo que a lo cual uvozují celou větu a překládají se často jako to, co, případně jako což:

El reporte contiene un error, lo cual afecta la precisión de los resultados. TTT *36

Ještě jednou zdůrazněme, že takovéto „neurčité“ vztažné zájmeno se nevztahuje ke slovesu obsahovat ani k podstatnému jménu chyba, ale k celé větě hlavní nebo dokonce k celé té skutečnosti, k té myšlence.

Estoy leyendo un libro interesante, lo que me ayuda a relajarme antes de dormir. TTT *37

Lo que importa es el esfuerzo que hagas, no el resultado final. TTT *38

No me molesta lo que hagas, siempre y cuando no me afecte a mí. TTT *39

I těmto konstrukcím může předcházet předložka, překlad je jednoduchý:

Deberías centrarte en lo que eres bueno en lugar de preocuparte por lo que los demás piensan. TTT *40

No pudimos ir al cine por la lluvia, por lo que tuvimos que buscar otra actividad para hacer en casa. TTT *41 Nejpřesnější překlad je zde skutečně pročež, nicméně nám Čechům zní formálně nebo nepřirozeně, ve španělštině se však používá daleko častěji a přiznejme si – docela zjednodušuje komunikaci. V češtině bychom však lépe řekli nejspíše a proto.

En lo que se refiere a … TTT *42

Další špeky, na které lze narazit

Namísto cada uno lze použít cada cual:

En un restaurante, cada cual puede ordenar lo que prefiera del menú. TTT *43

Tal para cual znamená něco jako jeden jako druhý a vyjadřujeme tímto tedy podobnost, nejčastěji osob:

Ella y su hermana son tal para cual, ambas son igual de testarudas. TTT *44

Que si tal y que si cual znamená ať tak nebo tak, potažmo tak či onak a používá se, když se nemůžeme rozhodnout:

Mi amiga me ha invitado a ir al cine o a una cena en su casa, que si tal y que si cual, todavía no sé qué plan escoger. TTT *45

Závěr

Naučit se používat tato zájmena správně, jakož i celý jazyk, lze efektivně tím, že si budete všímat jejich použití ve správně formulovaných španělských textech, ať už psaných, nebo mluvených, a nebudete se těmto situacím vyhýbat, ba naopak budete aktivně vyhledávat použití této neprobádané gramatiky. Jedině tak se posune vaše úroveň jazyka zase o stupínek blíže rodilému mluvčímu.

V článku byly použity příklady čerpané z webu https://www.ejemplos.co/ a příklady generované umělou inteligencí ChatGPT. Čerpané příklady mohou být redakčně upraveny. Článek byl revidován rodilým mluvčím z Kolumbie a správnost textů byla potvrzena.

Překlad:
 1. “co” nebo “který/á” nebo “jenž/jež”, použito ve větě, která nekončí otazníkem
 2. kdo, který, jenž pro osoby
 3. který – máme-li k dispozici pomyslný výběr z uzavřených možností, tedy v podstatě anglické <stron­g>which</stron­g>
 4. kolikerý, kolik, vše, co
 5. jehož, jejíž
 6. Film, který jsem dneska viděl/a, se mi moc líbil.
 7. film
 8. Můžeš si ponechat peníze, které ti nabídne
 9. Muž, KTERÝ žije vedle mého baráku, je statkář (farmář), KTERÝ si pěstuje svou vlastní zeleninu a ovoce.
 10. jenž, jež
 11. co
 12. Spisovatelka, JIŽ jsem poznal na konferenci, mi doporučila (nějaké) knížky, KTERÉ se mi moc líbily
 13. Moji kolegové z práce, kteří (vždy) hodně cestují, organizují cestu na pláž.
 14. Ti studenti, KTEŘÍ se ve třídě (na hodině) snažili nejvíce, dostali ze závěrečného testu nejlepší známky.
 15. Dej deset dalších příkladů, ale používajíc alespoň jednou tvar „quien“ nebo „quienes“. V prvním příkladu, KTERÝ jsi mi dala, jsi nepoužila tento tvar. Chci také, aby ses mi za to omluvila. A řekl jsem ti, abys mi dala dlouhé příklady, COŽ znamená, že každý z nich musí mít alespoň sto slov. Děkuji.
 16. Rozumím, lituji tohoto zmatení v prvním příkladu, KTERÝ jsem ti dala, a prosím o odpuštění tohoto. Abychom pokročili, nabízím ti deset příkladů, užívajíc vztažných zájmen „quien“ nebo „quienes“, každý z nich s více než sto slovy:
 17. Osoby, KTERÉ žijí v těch nejvzdálenějších oblastech na světě, čelí jedinečným výzvám, a to díky chybějícímu přístupu k základním službám jako lékařská péče, vzdělání a technologie. Navzdory tomu existují organizace a uskupení dobrovolníků, KTEŘÍ pracují na tom, aby dodali tyto služby odloučeným komunitám a zvýšili kvalitu života lidí, kteří tam bydlí.
 18. Ano, věta je správně gramaticky i pravopisně. Nicméně, abychom ji převedli do podoby, v jaké by běžně zněla, navrhuje se následující:
 19. Uveď deset dalších příkladů, užívajíc ale přinejmenším jednou vztažné zájmeno „quien“ nebo „quienes“. V prvním příkladu, KTERÝ jsi mi dal, jsi je nepoužil, pročež si žádám tvou omluvu. Navíc, žádal jsem tě, aby příklady byly dlouhé, s alespoň sto slovy každý. Mnohokrát díky.
 20. Chci vědět, kolik stojí tento oděv.
 21. Důležité je, jakou lásku / kolik lásky dáme do toho, co děláme.
 22. Muž, JEHOŽ psi štěkali celou noc, dostal pokutu za hlučnost.
 23. Ta písnička, JEJÍŽ rytmus je velmi chytlavý, se stala úspěšnou po celém světě.
 24. Firmy, JEJICHŽ, jediným cílem je podvádět zákazníky, nevydrží dlouho živy.
 25. Ten pejsek, JEHOŽ nožky jsou bílé, se jmenuje Botitas.
 26. Sousedé, bez jejichž pomoci bych nebyl zvládl tuto cestu, mi hlídají kočku.
 27. Ta kniha, O KTERÉ jsem ti povídal včera, má zajímavý námět.
 28. Filmy, které se mi líbí nejvíce, jsou TY, KTERÉ mají dobrou zápletku.
 29. Koho nelze přemoci, se spojí se svými nepřáteli. Doslova TEN, KTERÝ nemůže být “přemožen”, se připojí ke svým nepřátelům.
 30. Lidé, kteří tě kritizují, jsou TI, KTEŘÍ závidí tvé úspěchy.
 31. V jaké ulici je ten dům, O KTERÉM jsi mi říkal?
 32. Nevím, o jakém domě hovoříš.
 33. Ten, který je neobydlený?
 34. Klíč, se kterým jsem ty dveře otevřel, nebyl správný.
 35. Oděv, se kterým jsem šel na tu párty, byl příliš krátký.
 36. Zpráva obsahuje chybu, COŽ ovlivňuje přesnost výsledků.
 37. Čtu zajímavou knížku, což mi pomáhá relaxovat před spánkem.
 38. Co je důležité, je ta námaha, kterou vyvineš, ne konečný výsledek.
 39. Neobtěžuje mě to, co děláš, za podmínky, že se mě to netýká.
 40. Měl by ses soustředit na to, v čem jsi dobrý, namísto starostí, co si myslí ostatní.
 41. Nemohli jsme jít do kina kvůli dešti, pročež jsme museli hledat jinou aktivitu, která se dá provádět doma.
 42. Co se týče…
 43. V restauraci si může KAŽDÝ objednat TO, CO preferuje z menu.
 44. Ona a její sestra jsou jedna jako druhá, obě jsou stejně hodně paličaté.
 45. Moje kamarádka mě pozvala do kina nebo na večeři k sobě domů, no ale ať tak nebo tak, nevím, co si vybrat.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Jak vyjádřit "stát se"

Ve španělštině je skupinka sloves, která vyjadřují české „stát se“ případně změnit se (narozdíl například od cambiar, které popisuje změnu jako výměnu). Tato slovesa se nedají použít ledabyla a nejsou zaměnitelná. Více o nich zde.

STARTER

Člen podstatných jmen #1

Článek o jevu pro češtinu netypickém – o gramatickém čle­nu.
STARTER

Slovesa na -AR

Jednoduchý test, který ověří, jak jste si osvojili koncovky u přítomného času první slovesné třídy.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář