španělština zdarma

Přídavná jména a příslovce

ELEMENTARY

Anteayer / antes de ayer / antier

Marek Vondruška | 17. 2. 2022

Už jste se jistě někdy setkali se slůvkem anteayer. Ale co takové antes de ayer nebo dokonce antier? Nejedná se o chybu nebo slangové výrazy?

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Srovnávání

Marek Vondruška | 10. 3. 2014

Zde se dozvíte jak správně používat výrazy pro srovnávání, takže třeba „tak jako“ nebo „více než“ a další. Pokračování článku »

STARTER

Stupňování příslovcí

Marek Vondruška | 27. 1. 2014

Článek vysvětluje, jak stupňujeme odvozená příslovce – tj. ty, které se tvoří připojením přípony -MENTE k přídavnému jménu v ženském rodě. Pokračování článku »

STARTER

Stupňování přídavných jmen

Marek Vondruška | 5. 9. 2013 | komentáře: 8

Článek o tvoření druhého a třetího stupně přídavných jmen ve španělštině a popis jevu, který u nás nemáme – elativ Pokračování článku »

ELEMENTARY

Kvantifikátory

Marek Vondruška | 13. 3. 2013

Stejně jako v češtině jsou i ve španělštině slova, která mohou být buď přídavnými jmény nebo příslovci. Ve španělštině je označujeme jako kvantifikátory, udávají totiž určitý počet, množství. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Postavení přídavných jmen

Marek Vondruška | 23. 5. 2009 | komentáře: 2

Přídavná jména stojí zpravidla za podstatnými jmény. V některých případech je ovšem můžeme přesunout před podstatná jména, často tím dosáhneme určité významové změny. Někdy se naopak nacházejí pouze před substantivy. Pokračování článku »

STARTER

Příslovce na -mente

Marek Vondruška | 2. 11. 2008 | komentáře: 1

Povětšinou se jedná o příslovce způsobu, jejich tvorba je jednoduchá, opšem používání není tak časté, díky lidské vlastnosti usnadňovat si práci se často nahrazují kratšími vazbami či opisy se stejným významem. Pokračování článku »

STARTER

Přídavná jména

Marek Vondruška | 7. 8. 2008 | komentáře: 5

Přídavná jména slouží ke specifikaci, k určování, k odlišování. S podstatnými jmény se shodují v rodě a čísle. Pokračování článku »