španělština zdarma

Hromadná a pomnožná podstatná jména

ELEMENTARY Vydáno dne 11.05.2022

Jako v jiných jazycích, ani ve španělštině nechybí podstatná jména hromadná a pomnožná. Více v dnešním článkuPodstatná jména hromadná (singularia tantum)

Podstatná jména hromadná existují nejenom v češtině, ale i ve španělštině. Jedná se o taková podstatná jména, která mají pouze tvar jednotného čísla. Množné číslo se u nich zpravidla nevyskytuje, protože není třeba nebo by nebylo významově správné. Mezi hromadná podstatná jména patří například výrazy sed TTT *1, leña TTT *2, caos TTT *3, salud TTT *4, barroco TTT *5, inteligencia TTT *6, trigo TTT *7.

Protože žízeň je jedna a nedá se počítat, nenalezneme množné číslo žízně, stejně jako je jedno zdraví, nikdy se nesetkáme s množným číslem dvě zdraví. Ve španělštině tedy obdobně nebudou výrazy jako saludes, sedes, barrocos, atd.

Jedná se o podstatná jména zpravidla nepočitatelná či unikátní osoby a předměty (vlastní jména – Praga TTT *8, Madrid, Marte TTT *9, Júpiter TTT *10, ale i obecná – sur TTT *11, norte TTT *12.

Jak bylo psáno výše, zpravidla se u nich nevyskytuje množné číslo, toto ale není dogma:

Jedním takovým případem je fakt, že i jedinečná jména mohou mít několik nositelů – Praha je sice jen jedna, ale obec Choteč se v ČR vyskytuje třikrát, zde proto může být množné číslo – " V České republice máme tři Chotče."

Množným číslem se ale může zdůrazňovat, že se jedná o celek složený z částí, jindy se jím může zdůrazňovat:

Los aceites españoles ya están tan cotizados como los italianos. TTT *13

Ačkoli se zde myslí hromadně oleje ze Španělska jako celek, zdůrazňujeme, že tento celek je složen z mnoha olejů.

Příklady:

Vamos a recoger leña al bosque. TTT *14

Ne hemos comido todo el día; Tenemos mucha hambre y sed. TTT *15

Una cosechadora segó el trigo del campo. TTT *16

Sevilla está al sur de Toledo. TTT *17

Praga es la madre de las ciudades. TTT *18

Podstatná jména pomnožná (pluralia tantum)

Pluralia tantum je název pro podstatná jména, která mají tvar množného čísla ale vyjadřují zpravidla číslo jednotné. Opět ale není vyloučeno ojedinělé využití jednotného čísla. Jako příklady si můžeme uvést například las arras TTT *19, las nupcias TTT *20, los hemorroides TTT *21, los víveres TTT *22, las tijeras TTT *23, las gafas TTT *24.

Jednotné číslo u těchto slov nenalezneme (výjimečně ano, například tijeras nebo gafas se ojediněle mohou vyskytnout v jednotném čísle): la arra, la nupcia, -el hemorroid--

Příklady:

Aquí tiene una lista de los víveres necesarios para el banquete. TTT *25

¿No has visto mis gafas? TTT *26

El año siguiente contraeré nupcias con Juana. TTT *27

Necesitaráis: tijeras, sacapuntas, pegamento, lápiz,… TTT *28

Pero ya he pagado las arras. TTT *29

Na co si dát pozor

Tato skupina slov se může plést s některými kompozity, která končí na -as nebo -os. Taková slova většinou mají zdánlivou formu množného čísla, ale mohou tvořit jednotné:

el cumpleaños TTT *30 = cumplir TTT *31 + años TTT *32, plurál los cumpleaños

el paraguas TTT *33 = parar TTT *34 + agua TTT *35, plurál los paraguas

el tocadiscos TTT *36 = tocar TTT *37 + discos ((desky – LP), plurál los tocadiscos

Překlad:
 1. žízeň
 2. dříví
 3. chaos
 4. zdraví
 5. baroko
 6. inteligence
 7. obilí
 8. Praha
 9. Mars
 10. Jupiter
 11. jih
 12. sever
 13. Španělské oleje jsou dnes již stejně ceněné jako italské.
 14. Jdem nasbírat dříví do lesa.
 15. Celý den jsme nejedli. Máme velký hlad a žízeň.
 16. Kombajn posekal obilí na poli.
 17. Sevilla je na jih od Toleda.
 18. Praha je matka měst.
 19. záloha
 20. sňatek
 21. hemerodiy
 22. potrava
 23. nůžky
 24. brýle
 25. Tady máte seznam potravin potřebných na hostinu.
 26. Neviděla jsi mé brýle?
 27. Příští rok uzavřu sňatek s Janou.
 28. Budete potřebovat: nůžky, ořezávátko, lepidlo, tužku,…
 29. Ale já už jsem zálohu platil.
 30. narozeniny
 31. dovršit
 32. roky
 33. deštník
 34. zastavit
 35. voda
 36. gramofon
 37. hrát


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Množné číslo podstatných jmen #2

Další test, ve kterém si zopakujete tvorbu množného čísla, ať už jsou Vám slovíčka známá nebo ne.
STARTER

Množné číslo #1

Článek o tom, jak se ve španělštině tvoří množné číslo klasických podstatných jmen.
STARTER

Množné číslo #2

Druhý díl zaobírající se tvorbou množného čísla, tentokrát podstatných jmen složených a podstatných jmen cizího původu.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář