španělština zdarma

ALL LEVELS

Španělské jazykolamy

Marek Vondruška | 8. 7. 2008 | komentáře: 5

Na této stránce naleznete několik španělských jazykolamů. Ty neslouží jen k pobavení a často marné snaze vyslovit je plynule a rychle, ale jsou také výborné pro procvičení výslovnosti. Pokračování článku »

STARTER

Základní číslovky #1

Marek Vondruška | 8. 7. 2008 | komentáře: 7

V tomto článku se seznámíme se základními číslovkami od jedné, vlastně od nuly, do devětadevadesáti. Pokračování článku »

STARTER

Přítomný čas #1

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 7

První test zaměřený na zopakování přítomného času všech tří slovesných tříd. Pokračování článku »

STARTER

Pozdravy

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 3

Vyberte vhodný pozdrav, který byste v daný čas použili. Použití je sice individuální, každý jedinec má den časově jinak rozvržený. Následující odpovědi jsou dělaná tak, že byste neměli váhat podle toho, co jsme si říkali. V opačném případě je správnou odpovědí ta nejpravděpodob­nější. Pokračování článku »

STARTER

Osobní zájmena

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 2

Ačkoliv se osobních zájmen ve španělštině neužívá tak hojně jako u nás, v češtině, je potřeba je umět a znát, protože především ve třetích osobách slouží jako významné identifikátory. Pokračování článku »

STARTER

Člen podstatných jmen

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 7

Člen je specifizující větný člen a plní různé funkce, z nichž tou nejvýznamnější je, že nám dává informaci o přítomnosti podstatného jména (ale také jiných slovních druhů) a přiblížuje nám jeho určenost, resp. neurčenost. V češtině členy nemáme, to ovšem neznamená, že je můžeme vynechávat ve španělštině. Pokračování článku »

STARTER

Množné číslo podstatných jmen

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 3

Test určený pro zopakování a zkontrolování osvojených gramatických jevů a slovíček. Do prázdných políček pište tvar množného čísla daného slova i s jeho členem. Pokračování článku »

STARTER

Přechylování rodů

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 5

Test určený pro zopakování a zkontrolování osvojených gramatických jevů a slovíček. Pokračování článku »

STARTER

Přítomný čas pravidelných sloves

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 13

Prézens indikativu, neboli přítomný čas oznamovacího způsobu, je nejpoužívanějším časem téměř v každém jazyce. Dokazuje to i španělština. Slovesa se dělí do tří tříd, které se vyvinuly z latinského jazyka. Každá třída má specifické koncovky. Jak se přítomný čas tvoří a jak funguje je vysvětleno v tomto článku. Pokračování článku »

STARTER

Abeceda a výslovnost

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 7

Španělština užívá latinku. Drtivá většina písmen je shodná s češtinou, objevuje se zde ovšem i několik vyjímek. Výslovnost není obtížná, jde jen o cvik. My se budeme soustředit na španělštinu vlastního Španělska. Jiné interdialekty, například z Mexika nebo Filipín nebo i z jihu Španělska – Andalusie, mají určité odlišnosti, ke kterým se později také dostaneme.

Pokračování článku »

STARTER

Rod podstatných jmen

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 4

Každé podstatné jméno má svůj rod. U nás v češtině máme rod mužský TEN, ženský TA a střední TO. Španělština má ale rody pouze dva, a to mužský a ženský. Pokračování článku »

STARTER

Tykání a Vykání

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 2

Tykání ve španělštině je věcí daleko všednější než u nás. Tykají si tam členové rodiny, tykají si tam děti s dospělými na ulicích, tykají si studenti se svými učiteli. Někdy je tomu ovšem naopak, zvláště když chtějí vyjádřit mimořádnou úctu. Jak se ve španělštině tyká a vyká se dozvíte v tomto článku. Pokračování článku »

STARTER

Skloňování podstatných jmen

Marek Vondruška | 25. 6. 2008

V češtině skloňujeme pomocí pádových koncovek, tzn. že v každém pádě končí slovo jinak a to nám pomáhá určit, o jaký pád se to jedná. Španělštině, a i mnohým jiným jazykům, jako například angličtina, němčina, aj. tyto pády chybí, mají pouze čtyři. Proto musí pro skloňování využívat jiných prvků, například předložek. Pokračování článku »

STARTER

Určování rodu #1

Marek Vondruška | 4. 6. 2008

Umíte správně určit ros podstatných jmen a tím i dosadit správný člen? Zde si to můžete vyzkoušet.

Pokračování článku »

STARTER

Přízvuk a vázání slov

Marek Vondruška | 4. 6. 2008

Ve španělštině hraje velice důležitou roli slovní a větný přízvuk. Jen na přízvuku někdy záleží význam slov. Druhou velice důležitou věcí pro správné vyjadřování je znalost vázání slov. Španělé velice často vážou slova tak, že jim mnohdy ani nemůžeme rozumět. Tím, že spojují slova, se ovšem mění i výslovnost některých písmen.

Pokračování článku »