španělština zdarma

Původ TILDE ~ nad písmenem N

ALL LEVELS Vydáno dne 08.07.2008

V tomto krátkém článku se dozvíte, proč Španělé používají zrovna vlnovku, kde má tento znak svůj původ.<h1> Původ TILDE ~</h1>

Jistě jste si už všimli, že španělština nemá náš obyčejný háček, ale vlnovku. Ta se vyskytuje i v ostatních jazycích, které se vyskytují na Iberském poloostrově – portugalština, katalánština, galicijština a baskičtina. Odkud se ovšem toto diakritické znaménko vzalo?

Někdy mezi 12. až 14. stoletím byl pergamen natolik drahý, že se muselo šetřit s místem. Španělští a portugalští pisatelé byli natolik vynalézaví, že našli způsob, jak alespoň trochu ušetřit místo. Popíšeme si to odděleně:

  • Portugalci, kteří mají vlnku nad samohláskami, kde značí nazalizaci (samohláska zakončena neurčitě nosovkou), začali šetřit místo tím, že písmeno N po samohláskách vynechali, respektive ho napsali nad předchozí samohlásku.

    Latinsky ruka – MANUS – MANO – MÃO

  • Španělé to dělali stejně tak, ale jen u výskytu dvou N za sebou.

    Latinsky rok – ANNUS – ANNO – AÑO

Takhle se tedy šetřilo nejenom místem na pergamenu, ale i samotným inkoustem. S postupem času už se to rozšířilo natolik, že se písmena s vlnkou začala používat v obou jazycích normálně – byla přidána do abecedy a používána ve všech společenských kruzích.

Ale stále jsme se ještě nedostali k tomu, proč zrovna vlnovka, proč ne třeba vodorovná čárka, která byla v latině. Ti bystřejší z vás už možná přišli na to, že vlnovka je vlastně jakýsi fragment onoho písmena N, které se nad hlásku psalo.

<h1> N ~</h1>

Nahoru dolů nahoru – už vidíte tu podobu? Tak právě takhle vznikly hlásky s vlnkou.

Španělsky se tento znak (~) řekne tilde. Neoznačuje ale jen vlnku, nýbrž i označení přízvuku ( ´ – adiós). Existuje i sloveso tildar(se) TTT *1 , které se používá právě ve spojení s těmito diakritickými znaménky.

Překlad:
  1. označit(se)


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Přízvuk a vázání slov

Ve španělštině hraje velice důležitou roli slovní a větný přízvuk. Jen na přízvuku někdy záleží význam slov. Druhou velice důležitou věcí pro správné vyjadřování je znalost vázání slov. Španělé velice často vážou slova tak, že jim mnohdy ani nemůžeme rozumět. Tím, že spojují slova, se ovšem mění i výslovnost některých písmen.

STARTER

Abeceda a výslovnost

Španělština užívá latinku. Drtivá většina písmen je shodná s češtinou, objevuje se zde ovšem i několik vyjímek. Výslovnost není obtížná, jde jen o cvik. My se budeme soustředit na španělštinu vlastního Španělska. Jiné interdialekty, například z Mexika nebo Filipín nebo i z jihu Španělska – Andalusie, mají určité odlišnosti, ke kterým se později také dostaneme.

STARTER

Přízvuk

Kde leží slovní přízvuk a jak ho správně určit?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Původ TILDE ~ nad písmenem N 11 29622 Od Abbiek poslední příspěvek
před 12 lety