španělština zdarma

Přítomný čas pravidelných sloves

STARTER Vydáno dne 26.06.2008

Prézens indikativu, neboli přítomný čas oznamovacího způsobu, je nejpoužívanějším časem téměř v každém jazyce. Dokazuje to i španělština. Slovesa se dělí do tří tříd, které se vyvinuly z latinského jazyka. Každá třída má specifické koncovky. Jak se přítomný čas tvoří a jak funguje je vysvětleno v tomto článku.Ve španělském jazyce se narozdíl od češtiny (která jich má pět) vyskytují pouze tři slovesné třídy. Je velmi důležité tyto třídyrozlišovat, neboťpodle jejich správného zařazení tvoříme většinu dalších časů, jako například souminulý (imperfecto), minulý prostý (indefinido), aj. O jakou třídu se jedná poznáme z koncovky, pro infinitiv charakteristické, a to je:

  • -AR pro první slovesnou třídu
  • -ER pro druhou slovesnou třídu
  • -IR pro třetí slovesnou třídu

Přítomný čas tvoříme specifických koncovek, které připojujeme ke slovesnému kmeni. Koncovky se pro všechny třídy shodují, nanejvýš se v nich mění samohláska. Abychom získali slovesný kmen (který je potřeba i pro tvorbu jiných časů), musíme odtrhnout od slovesa v infinitivním tvaru koncovku infinitivu (viz výše: ar, er, ir). Ukážeme si to na následujících příkladech:

Pagar je infinitiv a patří k první slovesné třídě, jak si můžeme všimnout podle -AR. Právě tuto koncovku symbolizující infinitiv odtrhneme a zbyde nám slovesný kmen: HABL-

Temer je infinitiv druhé slovesné třídy (-ER). Odtrhneme-li ER od infinitivu, zbyde nám TEM-, což je zároveň slovesný kmen.

Partir je infinitiv slovesa ze třetí třídy, dle koncovky infinitivu -IR. Pokud ji odtrhneme, máme slovesný kmen: PART-

 

Pojďme se nyní podíva, jaké koncovky přikládáme ke slovesnému kmeni, abychom vytvořili přítomný čas:

I. Třída -AR

Někdy také zmiňovaná jako -A- třída
Podle charakteristické samohláskyA, která se vyskytuje jak v infinitivu, tak v mnoha časovaných osobách.

Jako vzor použijeme sloveso HABLAR

Tvorba

Ke slovesnému kmeni, v tomto případě HABL- připojujeme následující koncovky:

-O, -AS, -A, -AMOS, -ÁIS, -AN

 
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
hablo
hablamos
2.
hablas
habláis
3.
habla
hablan

Přízvuk je u sloves v 1., 2. a 3. osobě jednotného čísla a 3. osobě plurálu na kmenové slabice, oproti tomu v 1. a 2. osobě plurálu je na koncovce. (hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, hablan).

 

II. Třída - ER

Zmiňovaná zéž jako -E- třída

Jako vzor budeme mít sloveso COMER

Tvorba

Tvoří se naprosto stejně jako první třída - přidáním charakteristických koncovek (viz níže) ke kmeni slova:

-O, -ES, -E, -EMOS, -ÉIS, -EN

 
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
como
comemos
2.
comes
coméis
3.
come
comen

Přízvuk je u sloves v 1., 2. a 3. osobě jednotného čísla a 3. osobě plurálu na kmenové slabice, oproti tomu v 1. a 2. osobě plurálu je na koncovce. (como, comes, come, comemos, comeis, comen).

 

III. Třída - IR

Nebo též -I- třída

Jako vzor budeme mít sloveso PUNIR

Tvorba

Stejně jako u obou dvou předchozích tříd:

-O, -ES, -E, -IMOS, -ÍS, -EN

 
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
puno
punimos
2.
punes
punís
3.
pune
punen

Přízvuk je u sloves v 1., 2. a 3. osobě jednotného čísla a 3. osobě plurálu na kmenové slabice, oproti tomu v 1. a 2. osobě plurálu je na koncovce. (puno, punes, pune, punimos, punis, punen).

 

Závěrem

Do jisté míry jsou koncovky u všech tříd shodné, například

  • -O pro první osobu jednotného čísla (hablo, como, puno)
  • -S pro druhou osobu jednotného čísla (hablas, comes, punes)
  • -MOS pro první osobu množného čísla (hablamos, comemos, punimos)
  • -IS/ÍS pro druhou osobu množného čísla (habláis, coméis, punís)
  • -N pro třetí osobu množného čísla (hablan, comen, punen)
  • Tyto koncovky jsou shodné všude. Odlišují se až samohláskami, a to -A-, -E-, -I-

Druhá a třetí třída mají koncovky stejné,ličí se pouze v první a druhé třídě množného čísla EMOS x IMOS a ÉIS x ÍS (tedy tam, kde je přízvuk)

Přízvuk mají všechny tři třídy na stejných místech, tedy jak již bylo řečeno buď na kmeni nebo na koncovce.

 Pokračovat můžete zde:

STARTER

Slovesa na -AR

Jednoduchý test, který ověří, jak jste si osvojili koncovky u přítomného času první slovesné třídy.
STARTER

Přítomný čas #1

První test zaměřený na zopakování přítomného času všech tří slovesných tříd.
ELEMENTARY

SER

Patrně nejpoužívanějším slovesem každého jazyka je sloveso být. Ve španělštině patří do samostatných nepravidelných sloves, takže je potřeba se učit všechny tvary nazpaměť, neboť nemají pravidelné tvary. Článek zobrazuje tabulky s veškerými tvary slovesa.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný čas pravidelných sloves 13 21537 Od cipka poslední příspěvek
před 13 lety