španělština zdarma

PRE-INTERMEDIATE

Subjuntivo #0 Úvod

Matěj Sehnal | 28. 9. 2022

Subjuntiv je vedle kondicionálu, indikativu a imperativu čtvrtým a češtině (překvapivě nikoliv však angličtině) slovesným způsobem neznámým. V románských jazycích je však nepostradalným a je třeba se ho naučit správně používat. K tomu nám poslouží tento seriál.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cambio, cambiar, cambiarse

Marek Vondruška | 9. 9. 2022

Jednou z častých chyb je používání slovesa cambiar s jinou předložkou, případně ve zvratné formě namísto jednoduché nebo naopak. V dnešním článku se podíváme na správné použití a významy.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

El Premio Gordo

Marek Vondruška | 2. 9. 2022

Povídka o markýzi, který byl sice laskavý ke svému služebnictvu, ale síla peněz nad ním vyhrála.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Největší španělské řeky

Marek Vondruška | 16. 6. 2022

¿Cuáles son los diez ríos más grandes de España? ¿Y dónde están?

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #5 (-DUCIR)

Marek Vondruška | 10. 6. 2022

Vedle skupiny sloves, která mají změnu C na ZC z důvodu zachování výslovnosti, je ještě další skupina, která má tuto změnu obohacenou o další, a to v minulém čase, potažmo subjunktivu, na „J“

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Puntuación #2

Marek Vondruška | 5. 6. 2022

Test, ve kterém si můžete ověřit základní pochopení interpunkce ve španělských větách.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

La Confesión de un Crimen

Marek Vondruška | 25. 5. 2022

Povídka pro mírně pokročilé ze sbírky „Spanish Tales for Beginners“ o ponuré zpovědi mezi mladými dívkami.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Interpunkce

Marek Vondruška | 20. 5. 2022

Teoreticky zaměřený test na pravidla psaní interpunkce

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Hromadná a pomnožná podstatná jména

Marek Vondruška | 11. 5. 2022

Jako v jiných jazycích, ani ve španělštině nechybí podstatná jména hromadná a pomnožná. Více v dnešním článku

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Nejvyšší hory Španělska

Marek Vondruška | 3. 5. 2022

Kvíz se slepou mapou, ve kterém se snažíte určit pozici sedmi nejvyšších vrcholů Španělska

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Nepravidelná slovesa #4 (C → ZC)

Marek Vondruška | 19. 4. 2022

Už jsme se setkali se slovesy, které v některých osobách mění kmenovou samohlásku, jednou takovou skupinou byla změna o na ue a druhou změna e na ie. V tomto článku je to trochu jiné. Nemění se samohláska, nýbrž souhláska.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Velká a malá písmena (mayúsculas x minúsculas)

Marek Vondruška | 11. 4. 2022

Článek věnovaný problematice velkých písmen ve vlastních jménech, v názvech organizací, planet, značek, institucí, budov a mnoho dalšího.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #3B (O → UE → U)

Marek Vondruška | 1. 4. 2022

Vedle dalších skupin sloves, která mají změnu kmenových hlásek, je i skupina O → UE rozšířená o nepravidelné tvary U. Více v tomto článku

Pokračování článku »

STARTER

Ukazovací zájmena

Marek Vondruška | 27. 3. 2022

Jednoduchý test na ověření znalosti ukazovacích zájmen.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa #3A (E → IE → I)

Marek Vondruška | 17. 3. 2022

Kromě sloves, která mají změnu E-IE v přítomném čase oznamovacího způsobu, spojovacího způsobu a imperativu, existují ještě taková, která mají třetí změnu v perfektu, čili minulém čase jednoduchém na I.

Pokračování článku »