španělština zdarma

Interpunkce

ELEMENTARY Vydáno dne 20.05.2022

Teoreticky zaměřený test na pravidla psaní interpunkce  1. Po oslovení v dopisech a písemné korespondenci následuje

  2. Pro vložení doplňující informace do věty tak, aby byla tato informace oddělená, se používá

  3. Chceme-li smysl věty nebo celku ponechat v nádechu ironie, pochybnosti či jiné emoce nedokončenou, použijeme

  4. Pro uvození každého mluvčího do dialogu se po stránce grafické používá

  5. Pro naznačení zvýšení hlasu či žádosti ze strany mluvčího se používá

  6. Pro odmlku v textu delší než je čárka, ale zároveň kratší než tečka se používá

  7. Chceme-li ve větě, kde je již více vět odděleno čárkami, oddělit přehledněji nějaké další, případně oddělit tyto věty na větší tematické celky, použijeme

  8. Čárka před porque nám říká, že vedlejší věta s porque je příčinou té první. V takovém případě je následující věta správně: He comprado carne, porque en el frigorífico no hubo nada.

  9. Chceme-li nějakou část textu vypustit (především v odborných pracích) a zároveň na tuto skutečnost poukázat, použijeme

  10. Je-li ve větě přímá řeč, která je ukončena, a tudíž ohraničena uvozovkami, tečka se píšePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Interpunkce

Ačkoliv se interpunkční znaménka projevují v mluveném slovu minimálně, v psaném slovu jsou nedílnou součástí jazyka.

UPPER-INTERMEDIATE

Velká a malá písmena (mayúsculas x minúsculas)

Článek věnovaný problematice velkých písmen ve vlastních jménech, v názvech organizací, planet, značek, institucí, budov a mnoho dalšího.

INTERMEDIATE

Interpunkce (puntuación)

Nepostradatelnou součástí každého jazyka je interpunkce. Pomáhá nám rozlišovat nejenom jednotlivé informace a správně chápat sdělení, ale také hraje velkou roli na poli intonace, díky čemuž můžeme správně analyzovat i nálady a záměry. Jak se používá ve španělštině se dočtete v tomto článku.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář