španělština zdarma

Fonetická abeceda - přehled

ALL LEVELS Vydáno dne 19.01.2009

Veškerá výslovnost, která je zde, na španělštině zdarma, zaznamenávána, je psaná dle mezinárodních norem. Jelikož se některé znaky značně liší od nám známých písmen nebo je nemůžeme odhadnout ani z anglického jazyka, je zde pro přehled tato tabulka.Znaky pro výslovnost

Protože se ve výslovnosti objevují znaky, které nejsou pro češtinu obvyklé a některé z nich dokonce nedokážeme odhadnout ani z anglických fonetických znaků, je zde v přehledné tabulce uvedeno každé písmeno španělské abecedy. V jednom sloupci je psaná forma, v druhé je znak pro výslovnost, ve třetím sloupci je česká výslovnost. Několi písmen nemá v češtině obdobu, proto jsou políčka prázdná. Jelikož se některá písmena dají vyslovovat i více způsoby, objevují se v tabulce dvakrát. Podrobný výklad výslovnosti naleznete v Článku Abeceda a výslovnost.

 
přízvuk' 
aaa
bb (na počátku slova, po m,n)b
bβ (uprostřed slova) 
ck (před a,o,u, souhláskou, na konci slova)k
cθ (před e,i) 
chč
ddd
dð (uprostřed slova, ne po m, n)d (pod oknem)
eee
fff
gx (po e, i)ch
gg (po a,o,u, souhlásce)g
h  
iii
jxch
kkk
lll
llʎ 
mmm
nnn
ñɳň
ooo
ppp
qk (jen ve spojení qu)k
rrr
sss
ttt
uuu
uw u samohlásek (eu, ue...) 
vb (na počátku slova, po m, n)b
vβ (uprostřed slova) 
xxch
xksks
yi (samostaně, např spojka y)i
yj (yo, rey)j
zθ 

Závěrem

Je třeba si dát pozor na podobné znaky:

např. JOVEN je ve výslovnostním přepisu /xoβen/. Ale ono X ve výslovnosti se čte jako české "CH" - choβen
Proto je lepší si pročíst článek o abecedě a výslovnosti, tato tabulka slouží jen jako jakési shrnutí.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Abeceda a výslovnost

Španělština užívá latinku. Drtivá většina písmen je shodná s češtinou, objevuje se zde ovšem i několik vyjímek. Výslovnost není obtížná, jde jen o cvik. My se budeme soustředit na španělštinu vlastního Španělska. Jiné interdialekty, například z Mexika nebo Filipín nebo i z jihu Španělska – Andalusie, mají určité odlišnosti, ke kterým se později také dostaneme.

STARTER

Abeceda a výslovnost

Kolik písmen má španělská abeceda a jak se vyslovují?
ALL LEVELS

Původ TILDE ~ nad písmenem N

V tomto krátkém článku se dozvíte, proč Španělé používají zrovna vlnovku, kde má tento znak svůj původ.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Fonetická abeceda - přehled 6 17066 Od Surgeon poslední příspěvek
před 13 lety