španělština zdarma

Yeísmo (a žeísmo)

UPPER Vydáno dne 02.02.2017

Vedle cecea a sesea je stále populárnější, rozšířenější jev také yeísmo, jak ve Španělsku, tak především v Latinské Americe, kde se dále výslovnost posouvala až k tzv. žeísmo, popřípadě šeísmo. Co tyto výrazy znamenají? Najdete v dnešním článku.Yeísmo

Yeísmo je výslovnostním jevem, vedle cecea a sesea, který se vyskytuje v některých oblastech Španělska a Latinské Ameriky, ale který není doposud plně kodifikován a normován. Ve spojitosti s tímto jevem se někdy můžeme setkat i s pojmem lleísmo

Jedná se o fenomén, ve kterém se výslovnost hlásky LL vyslovuje jako Y, čili ve spojeních lla – /ʎa/, lle – /ʎe/, lli – /ʎi/, llo – /ʎo/, llu – /ʎu/ se výslovnost mění na ya – /ja/, ye – /je/, yi – /ji/, yo – /jo/, yu – /ju/. Jedná se však o jev přiznávaný v mluvené řeči, v psaném styku nelze tyto hlásky graficky nahrazovat, například calle TTT *1 nelze psát caye.

Pojem lleísmo v úvodu tohoto článku označuje korektní výslovnost, čili výslovnost s hláskou /ʎ/.

Příklady:

llamar TTT *2 /ʎa'mar/ (lleísmo) vs. /ja'mar/ (yeísmo) llover TTT *3 /ʎo'βer/ (lleísmo) vs. /jo'βer/ (yeísmo) calle TTT *4 /'kaʎe/ (lleísmo) vs. /'kaje/ (yeísmo) pollo TTT *5 /'poʎo/ (leísmo) vs. /'pojo/ (yeísmo) gallina TTT *6 /ga'ʎina/ (leísmo) vs. /ga'jina/ (yeísmo)

Yeísmo je jevem dnes velmi rozšířeným v mnohých nářečích ve Španělsku, daleko více je ale využívané v Latinské Americe, jak je patrné z následujících dvou obrázků. Modré jsou oblasti yeísma, fialové jsou oblasti, kde se mezi /ʎ/ a /j/ rozlišuje a růžové jsou oblasti lleísma.

Rozšíření yeísmo ve Španělsku Co se Španělska týče, je yeísmo rozčířené na Kanárských ostrovech, v Madridu a směrem na jih, do Andalusie, ale nepříklad i v některých oblastech Galicie na severu či v Katalánsku.

Rozšíření yeísmo v Latinské Americe V Latincké Americe se jedná o oblasti v Kolumbii, Ekvádoru, Argentině, Bolívii, Chile a částečně v Paraguayi.

Yeísmo vzniklo přibližně v 16. století mícháním mluvy a zjednodušováním. Dnes se jedná o stále populárnější fenomén. Výslovnost ll byla obtížnější než y. V souvislosti s yeísmem v Latinské Americe se však můžeme setkat i s jevem žeísmo:

Žeísmo

Zde je řeč o Paraguayi a Uruguayi, kde se výslovnost posunula ještě více a vlivem tzv. rehilamiento se původní ll či v yeísmu y vyslovuje v rámci žeísma přibližně jako české jako ž. Méně často pak v neznělé formě jako šeísmo s výslovností /ʃ/.

calle TTT *7 /'kaʎe/ (lleísmo) vs. /'kaʒe/ (žeísmo) pollo TTT *8 /'poʎo/ (lleísmo) vs. /'poʒo/ (žeísmo) playa TTT *9 /'plaja/ (lleísmo) vs. /'plaʒa/ (žeísmo)

Překlad:
  1. ulice
  2. volat
  3. plakat
  4. ulice
  5. kuře
  6. slepice
  7. ulice
  8. kuře
  9. pláž


Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Ceceo a seseo

Zvláštní dva jevy ve výslovnosti, které se vyskytují jen v určitých oblastech Španělska, seseo pak především v Latinské Americe.

STARTER

Abeceda a výslovnost

Kolik písmen má španělská abeceda a jak se vyslovují?
STARTER

Abeceda a výslovnost

Španělština užívá latinku. Drtivá většina písmen je shodná s češtinou, objevuje se zde ovšem i několik vyjímek. Výslovnost není obtížná, jde jen o cvik. My se budeme soustředit na španělštinu vlastního Španělska. Jiné interdialekty, například z Mexika nebo Filipín nebo i z jihu Španělska – Andalusie, mají určité odlišnosti, ke kterým se později také dostaneme.

Copyright info:

imágenes – wikipedia.org.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář