španělština zdarma

Ceceo a seseo

UPPER Vydáno dne 01.11.2016

Zvláštní dva jevy ve výslovnosti, které se vyskytují jen v určitých oblastech Španělska, seseo pak především v Latinské Americe.Ceceo a seseo

Ceceo a seseo jsou dva fenomény ve výslovnosti španělštiny, které se v některých oblastech považují za nedbalou mluvu, v jiných jsou kodifikovány a uznávány jako spisovný jazyk. V jistém smyslu lze tedy říci, že se jedná o nářečí. Ve Španělsku je rozšířené především ceceo, a to v Andalusii, méně pak na Kanárských ostrovech. Seseo se objevuje především ve velké části Latinské Ameriky.

Ceceo

Ceceo je jevem ve výslovnosti, kde se s vyslovuje jako c, resp. z, čili výslovnost se – /se/, si – /si/, sa – /sa/, so – /so/ a su – /su/ je nahrazována v mluveném jazyku za ce – /θe/, ci – /θi/, za – /θa/, zo – /θo/ a zu – /θu/.

Ceceo se nepovažuje za spisovné, vyskytuje se v lidové řeči. Vyvinulo se přibližně v 15. století v Seville, odkud se rozšířilo do velké části Andalusie.

Příklady: simpático – /θim'patiko/, samba – /'θamba/, siempre – /'θjempre/

Ceceo y seseo en Andalucía Rozšíření ceceo (červená) a seseo (zelená) v Andalusii.

Seseo

Seseo je typické především pro Latinskou Ameriku. Najdou se ovšem i oblasti ve Španělsku (především Andalusie, ale také Kanárské ostrovy), kde se vyskytuje. V Katalánsku, Baskicku a části Navarry se považuje za lidovou mluvu, výskyt tohoto jevu na severu není ale příliš frapantní. Jedná se v podstatě o výslovnostní fenomén opačný k ceceu, čili c a z je vyslovováno jako s. V psané podobě se pak jedná o následující slabiky: ce – /θe/, ci – /θi/, za – /θa/, zo – /θo/ a zu – /θu/, které jsou vyslovovány takto: se – /se/, si – /si/, sa – /sa/, so – /so/ a su – /su/. Počátky můžeme spatřovat také již v 15. století v Andalusii, odkud se seseo šírilo dále, vlivem dobývání střední a jižní Ameriky pak i do těchto oblastí.

Příklady: cena – /'sena/, Zaragoza – /sara'gosa/, pozo – /'poso/

Seseo y ceceo en la Hispanoamérica Rozšíření seseo v Latinské Americe

.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Yeísmo (a žeísmo)

Vedle cecea a sesea je stále populárnější, rozšířenější jev také yeísmo, jak ve Španělsku, tak především v Latinské Americe, kde se dále výslovnost posouvala až k tzv. žeísmo, popřípadě šeísmo. Co tyto výrazy znamenají? Najdete v dnešním článku.

ALL LEVELS

Dvojhlásky a trojhlásky

Abychom mohli správně určit postavení přízvuku na slově, je třeba znát dvojhlásky a trojhlásky, kromě toho rozeznávat, které samohlásky jsou silné a které slabé. Vše najdete zde.
STARTER

Abeceda a výslovnost

Španělština užívá latinku. Drtivá většina písmen je shodná s češtinou, objevuje se zde ovšem i několik vyjímek. Výslovnost není obtížná, jde jen o cvik. My se budeme soustředit na španělštinu vlastního Španělska. Jiné interdialekty, například z Mexika nebo Filipín nebo i z jihu Španělska – Andalusie, mají určité odlišnosti, ke kterým se později také dostaneme.

Copyright info:

imágenes – wikipedia.org

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář