španělština zdarma

Přízvuk

STARTER Vydáno dne 25.03.2012

Kde leží slovní přízvuk a jak ho správně určit?

<h1>Přízvuk</h1>

V češtině jsme zvyklí mít přízvuk na první slabice, ve španělštině je tomu ale jinak a slova můžou mít přízvuk kdekoliv. Slova mohou být jednoslabičná, dvojslabičná, troj a víceslabičná.
Přízvuk se značí apostrofem ' a je-li na první slabice, neoznačuje se.

 

1) Slova končící na souhlásku (s výjimkou n, s) mají přízvuk na poslední slabice:

calidad /ka li 'ðað/
doctor /dok 'tor/
ordenador /or ðe na 'ðor/
reloj /re 'lox/
control /kon 'trol/
andaluz /an da 'luθ/

2) Slova končící na samohlásku a n, s mají přízvuk na předposlední slabice:
Tato skupina je nejpočetnější

trabajo /tra 'βa xo/
chico /tʃi ko/
hombre /om bre/
hablamos /a β'la mos/
francesa /fran 'θe sa/
mapa /ma pa/

3) Pokud mají přízvuk jinde, značí se graficky (tzv. tilde):
Nepleťme si proto TILDE nad písmenem s českou čárkou označující délku samohlásky!

gramática /gra 'ma ti ka/
médico /me ði ko/
rápido /ra pi ðo/
coméntaselo /ko 'men ta se lo/

To samé platí i o slovech, která by jinak patřila do skupin 1 a 2:

árbol /ar βol/
azúcar /a 'θu kar/
salón /sa 'lon/
lápiz /la piθ/
avión /a β'jon/
catalán /ka ta 'lan/
difícil /di 'fi θil/

 

Jednoslabičná slova se graficky nijak neoznačují,

con, de, para
haz, ven, di,
ser, ver, sal, sol

nejedná -li se o takové slovo, které by mělo jiný význam.:

te x té TTT *1

mas x más TTT *2

mi x mí TTT *3

To platí i pro víceslabičná slova:

solo x sólo TTT *4

como x cómo TTT *5

 
Překlad:
  1. osobní zájmeno “tebe, tě” x čaj
  2. ale, avšak x více
  3. přivlastňovací zájmeno “můj, moje” x osobní zájmeno “mne, mně”
  4. sám, samotný x jen, pouze
  5. srovnávací “jako” x tázací “jak”


Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Marcha Real

Jedním ze státních symbolů je i státní hymna. Ačkoliv je ta španělská nynější hraná beze slov, v historii tomu vždy tak nebylo. V tomto článku je nahrávka hymny se slovy, která se zpívala v době vlády krále Alfonse XIII. Doplňte chybějící slova a po vyhodnocení si můžete přečíst celý text i s českým překladem.
ALL LEVELS

Původ TILDE ~ nad písmenem N

V tomto krátkém článku se dozvíte, proč Španělé používají zrovna vlnovku, kde má tento znak svůj původ.
STARTER

Přízvuk - cvičení

Test, ve kterém je vaším úkolem určit pozici přízvuku ve slovech. Vyberte slabiku, na které je přízvuk.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář