Původ TILDE ~ nad písmenem N

Vydáno dne 08.07.2008

V tomto krátkém článku se dozvíte, proč Španělé používají zrovna vlnovku, kde má tento znak svůj původ.Původ TILDE ~


Jistě jste si už všimli, že španělština nemá náš obyčejný háček, ale vlnovku. Ta se vyskytuje i v ostatních jazycích, které se vyskytují na Iberském poloostrově – portugalština, katalánština, galicijština a baskičtina. Odkud se ovšem toto diakritické znaménko vzalo?

Někdy mezi 12. až 14. stoletím byl pergamen natolik drahý, že se muselo šetřit s místem. Španělští a portugalští pisatelé byli natolik vynalézaví, že našli způsob, jak alespoň trochu ušetřit místo. Popíšeme si to odděleně:

Takhle se tedy šetřilo nejenom místem na pergamenu, ale i samotným inkoustem. S postupem času už se to rozšířilo natolik, že se písmena s vlnkou začala používat v obou jazycích normálně – byla přidána do abecedy a používána ve všech společenských kruzích.

Ale stále jsme se ještě nedostali k tomu, proč zrovna vlnovka, proč ne třeba vodorovná čárka, která byla v latině. Ti bystřejší z vás už možná přišli na to, že vlnovka je vlastně jakýsi fragment onoho písmena N, které se nad hlásku psalo.

N ~


Nahoru dolů nahoru – už vidíte tu podobu? Tak právě takhle vznikly hlásky s vlnkou.

Španělsky se tento znak (~) řekne tilde. Neoznačuje ale jen vlnku, nýbrž i označení přízvuku ( ´ – adiós). Existuje i sloveso tildar(se) TTT) , které se používá právě ve spojení s těmito diakritickými znaménky.

Přepis bublinkové nápovědy: