španělština zdarma

Testy

PRE-INTERMEDIATE

Test general #4

Marek Vondruška | 24. 5. 2009 | komentáře: 13

Obecný test zahrnující všechny možné gramatické jevy. Pro začátek něco jednoduchého. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Podmiňovací způsob

Marek Vondruška | 4. 5. 2009

Primitivní doplňovačka zaměřená na kondicionál neboli podmiňovací způsob. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Rozhovory

Marek Vondruška | 17. 3. 2009 | komentáře: 9

Jednoduché cvičení, ve kterém vybíráte správnou možnost a doplňujete tak rozhovor. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Minulý čas jednoduchý #2

Marek Vondruška | 19. 2. 2009 | komentáře: 4

Další test na perfektum – jeden z minulých časů. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Minulý čas jednoduchý #1

Marek Vondruška | 15. 2. 2009 | komentáře: 1

Test, jehož úkolem je převést slovesa z přítomného času do minulého času prostého. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Číslovky #3

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Další krátký test na procvičení číslovek. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Ser x estar x hay #2

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 2

Vyberte, které ze sloves (ser, estar, hay) se hodí do věty. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Ser x estar x hay

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 2

Doplňte do vět a slovních spojení správnou možnost z výběru mezi slovesy ser, estar a neosobního tvaru hay. Pokračování článku »

STARTER

Slovo navíc

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 2

V tomto testu je deset řad po pěti slovíčkách. Vaším úkolem je vybrat to, které logicky mezi ostatní nepatři. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Osobní zájmena nepřízvučná

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Nahraďte podstatné jméno zájmenem osobním.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Budoucí čas #3

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Test obsahuje deset vět a k nim příslušné překlady. Pouze jeden překlad u každé věty je správný, máte za úkol ho najít a označit. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Souminulý čas #3

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Třetí test zaměřený na jeden z několika minulých časů – imperfektum, někdy také minulý čas nedokonavý nebo jednoduše souminulý čas. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Budoucí čas #2

Marek Vondruška | 19. 1. 2009

Převeďte uvedené sloveso v časovaném tvaru do budoucnosti. Pokračování článku »

STARTER

Koncovky podstatných a přídavných jmen

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 8

Zopakujte si, jaké koncovky mají podstatná jména, přídavná jména, zájmena, především v množném čísle. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Koncovky

Marek Vondruška | 19. 1. 2009 | komentáře: 7

Test, ve kterém si procvičíte a zopakujete, jaké jsou správné koncovky u podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a sloves. Vyberte vhodnou koncovku slovního druhu. Pokračování článku »