ELEMENTARY

Určení času #1

Marek Vondruška | 7. 8. 2008 | komentáře: 2

V následující kapitole naleznete výčet dnů, měsíců a ročních období ve španělštině. Pokračování článku »

ELEMENTARY

SER x ESTAR

Marek Vondruška | 7. 8. 2008 | komentáře: 2

Test zaměřený na rozdíl mezi dvěma výrazy pro sloveso být. Pokračování článku »

STARTER

Přivlastňovací zájmeno SVŮJ

Marek Vondruška | 7. 8. 2008

Článek o zvláštním přivlastňovacím zájmenu SVŮJ, které ve španělštině jako takové neexistuje. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Původ TILDE ~ nad písmenem N

Marek Vondruška | 8. 7. 2008 | komentáře: 11

V tomto krátkém článku se dozvíte, proč Španělé používají zrovna vlnovku, kde má tento znak svůj původ. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Španělské jazykolamy

Marek Vondruška | 8. 7. 2008 | komentáře: 5

Na této stránce naleznete několik španělských jazykolamů. Ty neslouží jen k pobavení a často marné snaze vyslovit je plynule a rychle, ale jsou také výborné pro procvičení výslovnosti. Pokračování článku »

STARTER

Základní číslovky #1

Marek Vondruška | 8. 7. 2008 | komentáře: 7

V tomto článku se seznámíme se základními číslovkami od jedné, vlastně od nuly, do devětadevadesáti. Pokračování článku »

STARTER

Přítomný čas #1

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 7

První test zaměřený na zopakování přítomného času všech tří slovesných tříd. Pokračování článku »

STARTER

Pozdravy

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 3

Vyberte vhodný pozdrav, který byste v daný čas použili. Použití je sice individuální, každý jedinec má den časově jinak rozvržený. Následující odpovědi jsou dělaná tak, že byste neměli váhat podle toho, co jsme si říkali. V opačném případě je správnou odpovědí ta nejpravděpodob­nější. Pokračování článku »

STARTER

Osobní zájmena

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 2

Ačkoliv se osobních zájmen ve španělštině neužívá tak hojně jako u nás, v češtině, je potřeba je umět a znát, protože především ve třetích osobách slouží jako významné identifikátory. Pokračování článku »

STARTER

Člen podstatných jmen

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 7

Člen je specifizující větný člen a plní různé funkce, z nichž tou nejvýznamnější je, že nám dává informaci o přítomnosti podstatného jména (ale také jiných slovních druhů) a přiblížuje nám jeho určenost, resp. neurčenost. V češtině členy nemáme, to ovšem neznamená, že je můžeme vynechávat ve španělštině. Pokračování článku »

STARTER

Množné číslo podstatných jmen

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 3

Test určený pro zopakování a zkontrolování osvojených gramatických jevů a slovíček. Do prázdných políček pište tvar množného čísla daného slova i s jeho členem. Pokračování článku »

STARTER

Přechylování rodů

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 5

Test určený pro zopakování a zkontrolování osvojených gramatických jevů a slovíček. Pokračování článku »

STARTER

Přítomný čas pravidelných sloves

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 13

Prézens indikativu, neboli přítomný čas oznamovacího způsobu, je nejpoužívanějším časem téměř v každém jazyce. Dokazuje to i španělština. Slovesa se dělí do tří tříd, které se vyvinuly z latinského jazyka. Každá třída má specifické koncovky. Jak se přítomný čas tvoří a jak funguje je vysvětleno v tomto článku. Pokračování článku »

STARTER

Abeceda a výslovnost

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 7

Španělština užívá latinku. Drtivá většina písmen je shodná s češtinou, objevuje se zde ovšem i několik vyjímek. Výslovnost není obtížná, jde jen o cvik. My se budeme soustředit na španělštinu vlastního Španělska. Jiné interdialekty, například z Mexika nebo Filipín nebo i z jihu Španělska – Andalusie, mají určité odlišnosti, ke kterým se později také dostaneme.

Pokračování článku »

STARTER

Rod podstatných jmen

Marek Vondruška | 26. 6. 2008 | komentáře: 4

Každé podstatné jméno má svůj rod. U nás v češtině máme rod mužský TEN, ženský TA a střední TO. Španělština má ale rody pouze dva, a to mužský a ženský. Pokračování článku »

 

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist