španělština zdarma

Člen podstatných jmen #2

STARTER Vydáno dne 18.11.2022

Pokračování článku o používání členů u podstatných jmen.

Člen – pokračování

V minulém článku bylo řečeno, jak používáme členy ve španělštině, tedy neurčitý, určitý a nulový. V tomto článku si pravidla používání ještě trochu obohatíme.

Člen určitý

Často se při svém vyjdřování setkáme s tím, že namísto konkrétního zobecňujeme. Například ve větě: Pes je nejlepší přítel člověka. použijeme slovo pes, ale myslíme tím všechny psy jako skupinu. Celou třídu canis lupus familiaris. Ve španělštině pro toto vyjádření použijeme určitý člen.el perro

El perro es el mejor amigo del hombre. TTT *1

V této větě můžeme vidět, že přestože použijeme jenotné číslo -pes-, máme na mysli jakéhokoli psa. Celou skupinu. Stejně tak i člověk. Nejlepší přítel člověka. Ne jednoho, ale každého. Celá skupina lidí, lidstvo. Jako zástupce je zde použit jedinec. A v takovém případě používáme určitý člen.

Jednotného čísla používáme i u nepočitatelných či látkových podstatných jmen: No me gusta el café. Prefiero el. TTT *2

Nemám rád kávu. Jakoukoli kávu. Použijeme určitý člen,ale jednotné číslo, protože se jedná o nepočitatelné podstatné jméno.

Použijeme-li množné číslo, pak dáváme najevo, že myslíme všechny objekty bez výjimky: Banány jsou sladší než citrony. Myslíme tím, že každý banán je sladší než citron. (Ovšem stále myšleno jako skupina. Jakýkoli banán bude vždy součástí skupiny “banány”)

Los plátanos son más dulce que los limones. TTT *3

Každý banán, který ochutnáme je sladší než každý citron, který budem ochutnávat.

Člen neurčitý

Jestliže však mluvíme o objektu (osobě, zvířeti, věci), který zastupuje určitou skupinu, je z ní vybrán jako představitel, je jejím členem, použijeme pro danou skupinu – nadřazený celek – člen neurčitý: Banán je ovoce. Každý banán (skupina) je součástí velkého celku – ovoce (patří sem i jahody,meruň­ky, ad.)

El plátano es una fruta. TTT *4

Pro banán jsme použili člen určitý, zobecňujeme celou skupinu banánů. Protože banán patří do nadřazené skupiny ovoce, jedná se o zástupce a pro nadřazenou skupinu použijeme člen neurčitý.

Že to zní složitě? Určitě tomu tak není, uveďme si několik příkladů, díky kterým výše probíranou gramatiku snáze pochopíme:

Los perros son muy fieles. TTT *5

Každý pes – obecně myšleno – je velmi věrný. Každý jeden pes. Proto množné číslo. Nemáme zde na mysli skupinu, ale spíše každého psa jednotlivě.

El limón es una fruta abundante en vitamina C. TTT *6

Citron je zde myšlen jako zástupce skupiny. Celá skupina citronů je bohatá na vitamín C. Ovoce – una fruta je skupina citronu nadřazená. Patří do ní také pomeranče. Pomela. Mandarinky. A citron je jen členem, je jedním z mnoha členů, proto neurčitý člen.

Los madres aman a sus hijos. TTT *7

Každá matka, myslíme tím každou jednu matku obecně. Nikoli skupinu, ale každou postavu.

Překlad:
  1. Pes je nejlepší přítel člověka
  2. Nemám rád kávu. Dávám přednost čaji
  3. Banány jsou sladší než citrony
  4. Banán je ovoce
  5. Psi jsou velmi věrní
  6. Citron je ovoce bohaté na vitamin C
  7. Matky milují své děti


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Člen podstatných jmen #1

Článek o jevu pro češtinu netypickém – o gramatickém čle­nu.
STARTER

Člen podstatných jmen

Člen je specifizující větný člen a plní různé funkce, z nichž tou nejvýznamnější je, že nám dává informaci o přítomnosti podstatného jména (ale také jiných slovních druhů) a přiblížuje nám jeho určenost, resp. neurčenost. V češtině členy nemáme, to ovšem neznamená, že je můžeme vynechávat ve španělštině.
STARTER

Určujeme člen

Zde si můžete prověřit v několika větách, zda-li ovládáte opravdové základy v užívání členu určitého a neurčitého. Jednotlivé rozhovory jsou odděleny číslem a nijak spolu nesouvisí.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář