španělština zdarma

Rod podstatných jmen #1

STARTER Vydáno dne 05.06.2012

Článek o rodech podstatných jmen ve španělštině, čili TEN a TA.

<h1> Podstatná jména 1</h1>

Narozdíl od češtiny, která má tři rody (ten, ta, to), má španělština pouze dva rody podstatných jmen – mužský a ženský. Velké množství jich můžeme určit podle koncovek, některé ale mají koncovky společné, je proto třeba si pamatovat, jakého jsou rodu, neboť se vždy nemusí shodovat s češtinou. U podstatných jmen ve španělštině určujeme rod a číslo a v tomto článku se podíváme na rod.

<h2> Rod podstatných jmen</h2>

Jakého jsou podstatná jména rodu můžeme velmi často poznat z koncovky.

Obecně platí, že podstatná jména zakončená na -O jsou rodu mužského

el cuaderno TTT *1 , el chico TTT *2 , el cielo TTT *3 , el diccionario TTT *4 , el libro TTT *5

Stejně tak platí, že podstatná jména, která jsou zakončena na -A jsou rodu ženského

la chica TTT *6 , la pluma TTT *7 , la hierba TTT *8 , la lámpara TTT *9 , la historia TTT *10

Pochopitelně existují výjimky, například:

Ženský rod: la mano TTT *11 , la radio TTT *12

Mužský rod: el mapa TTT *13 , el sistema TTT *14

Mužského rodu jsou dále podstatná jména zakončená na -OR, -ÓN, -AJE

el hablador TTT *15 , el doctor TTT *16 , el conductor TTT *17 , el pintor TTT *18 , el colchón TTT *19 , el botón TTT *20 , el faldón TTT *21 , el garaje TTT *22 , el mensaje TTT *23

Ženský rod má jako další koncovky -IÓN*, -UMBRE, -TAD, -DAD, -TUD

la calefacción TTT *24 , la manifestación TTT *25 , la costumbre TTT *26 , la legumbre TTT *27 , la ciudad TTT *28 , la calidad TTT *29 , la servitud TTT *30 , la potestad TTT *31 ,

*Koncovka ión se většinou nachází v postavení CIÓN či SIÓN.

Opět najdeme i výjimky:
Mužský rod: el avión TTT *32

Jsou ovšem i podstatná jména, která končí na jinou hlásku.V takovém případě je potřeba si pamatovat, o jaký rod se jedná:

el animal TTT *33 , el árbol TTT *34 , el/la cantante TTT *35 , el/la capital TTT *36 , la leche TTT *37 ,

<h3>Závěrem</h3>

 • Podstatná jména na -O, -OR, -ÓN či -AJE jsou zpravidla mužského rodu
 • Podstatná jména na -A, -IÓN, -UMBRE, -TAD, -TUD, -DAD jsou zpravidla ženského rodu
 • Pro každé pravidlo existují výjimky, např. el mapa, la radio, atd.
 • U podstatných jmen, která nekončí na koncovky uvedené výše, je potřeba si rod zapamatovat, eventuelně vyhledat.
  
Překlad:
 1. sešit
 2. chlapec
 3. obloha
 4. slovník
 5. kniha
 6. dívka
 7. pero
 8. rostlina
 9. lampa
 10. hisotrie
 11. ruka
 12. rádio
 13. mapa
 14. systém
 15. mluvka, žvanil
 16. doktor
 17. řidič
 18. malíř
 19. matrace
 20. knoflík
 21. sukně
 22. garáž
 23. sdělení
 24. topení
 25. manifestace
 26. zvyk
 27. luštěnina
 28. město
 29. kvalita
 30. otroctví
 31. autorita
 32. letadlo
 33. živočich
 34. strom
 35. zpěvák/zpěvačka
 36. kapitál/hlavní město
 37. mléko


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Rod podstatných jmen

Každé podstatné jméno má svůj rod. U nás v češtině máme rod mužský TEN, ženský TA a střední TO. Španělština má ale rody pouze dva, a to mužský a ženský.
STARTER

Rod podstatných jmen - cvičení

Určete správný člen podstatných jmen.
STARTER

Rod podstatných jmen #2

Další článek o rodu podstatných jmen, tentokrát o tzv. přirozeném rodu.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Rod podstatných jmen #1 3 8252 Od Jadža poslední příspěvek
před 12 lety