španělština zdarma

Indefinido vs. imperfecto

INTERMEDIATE Vydáno dne 22.03.2014

Dva stěžejní minulé časy (pomineme-li předpřítomný a předminulý), které mohou nám, kteří se španělštinu učíme, nadělat nejeden a nemalý problém. O každém času už článek vyšel, přesto by bylo vhodné si oba časy dát vadle sebe a podívat se, jakým způsobem mohou měnit význam výpovědi, jestliže se využijí špatně.Jak již bylo vúvodu řečeno, oba časy – pretérito indefinido TTT *1 a pretérito imperfecto TTT *2 se mnohdy pletou či používají špatně.

Pretérito imperfecto

Imperfecto se používá pro popis okolností, opakovaných a častých dějů či jevů bez časového omezení, které se odehrávaly v minulosti:

Cuando era pequeño, iba a menudo a la playa. TTT *3

Doba, kdy jsem byl malý měla nějaký průběh, trvala delší dobu, stejně jako fakt, že jsem chodil na pláž, chodil jsem tam opakovaně, mnohokrát.

Mi madre estaba casi siempre conmigo. TTT *4

Téměř vždy – dlouhotrvající děj, okolnost, proto imperfektum.

Pretérito indefinido

Minulý čas jednoduchý se oproti tomu používá pro popis jevů, které se odehrály a byly ukončeny v minulosti (časo používáme dokonavý vid), pro jednorázové události, mají-li časový údaj, ze kterého lze poznat, že situace je ukončená.

Ayer fui a la playa. TTT *5

Včera nám napovídá, že daný jev je ukončen, proto minulý čas jednoduchý. Jinak bychom mohli danou větu chápat tak, že se jedná o jednorázový děj.

Mi madre estuvo (en el momento) conmigo. TTT *6

Asi se něco stalo a v této větě říkáme, že matka byla se mnou. V tu jednu danou chvíli, v ten okamžik, Nikoli stále.

Protože souminulý čas popisuje okolnosti, odehrává se většinou na pozadí a minulý čas jednoduchý, který popisuje jednotlivé události, je do něj začleněn. Mohli bychom si tyto dva časy představit jako filmovou pásku, na které je natočen film. Tato páska – tento film je souminulý čas. Pokud bychom z tohoto filmu vybrali jednotlivé záběry, stopli je, vyfotografovali, byl by to minulý čas jednoduchý:

Cuando mi padre miraba la televisión, mi madre vino. TTT *7

Otec, který sledoval televizi je okolnost. Je to pozadí, na kterém se budou dít další události. Je to film, který běží. Otec v něm sleduje televizi, třeba deset minut. V tom přijde matka. V jeden okamžik přijde a je doma. Tento jev je událost, minulý čas jednoduchý, je to fotka udělaná z filmu. Stejně tak bychom mohli větu rozšiřovat dál:

Cuando mi padre miraba la televisión, mi madre vino, le besó a mi padre, cocinó una cena y se duchó. TTT *8

Film, který běží – souminulý čas – popisuje okolnost, čili: OTEC SLEDUJE TELEVIZI. Po celou tu dobu, co sleduje televizi, se odehrálo několik událostí – matka přišla, pak ho políbila, pak uvařila večeři a pak se osprchovala. Jsou to čtyři záběry z filmu, čtyři fotografie vybrané z celého probíhajícího snímku.

Cuando mi padre miraba la televisión, mi madre cocinaba una cena. TTT *9

Tato věta obsahuje dva pomyslné filmy. Jeden je otec, který sleduje televizi, delší, dlouhou dobu na ni kouká. A po celou tu dobu, co ji sleduje, vaří má matka večeři. Jedná se o dvě okolnosti, o dva filmové snímky, které se odehrávají současně.

Cuando mi padre vino, mi madre se duchaba. TTT *10

Matka se sprchovala – jedná se o okolnost, delší dobu probíhající děj, v kterém se stane událost, jednorázový jev – přijde můj otec.

Mi madre cocinó la cena y mi padre vino. TTT *11

Dvě jednorázové události. Nejedná se o žádnou okolnost, jedná se o dvě fotky, na každé něco jiného, které se mohly odehrát ve stejnou chvíli nebo i po sobě. Nejprve matka dovařila večeři, vypnula sporák a pak přišel otec, otevřel dveře , zavřel je a byl doma.

O něco složitější je pak využití obou časů pro stejné situace. Každý čas pak dává větě jiný význam. Koukněme se třeba na následující dvě věty:

Ayer, a las seis, todavía estaba estudiando. TTT *12

Říkáte si, že je zde špatně použitý čas? Měl by zde být minulý jednoduchý, vždyť je zde včera! Ale není to tak docela pravda. Tato věta nám vypovídá o okolnosti, že včera v pět hodin jsem ještě studoval. Samotný proces studia byl dlouhý, začal jsem možná už dopoledne a pokračoval jsem možná až do půlnoci, nevíme kdy jsem skončil, proto není tento děj jasně ohraničený. Je to náš pomyslný film, kde se odehrává po celou dobu proces učení. Koukněme se, jak by to vypadalo s oním minulým časem jednoduchým:

Ayer, estuve estudiando hasta las ocho. TTT *13

Minulý ča jednoduchý zde použijeme proto, že daný děj už skončil. Včera jsem se učil, libovolně dlouho, aleskončil jsem v osm. Pak už jsem se neučil, takže se jedná o událost, která je zakončena. Jednalo by se o fotografii vystřiženou z filmu, na které zavírám učebnici a vstávám od stolu. Jediný okamžik, jednorázová událost, kdy jsem skončil s učením.

A jiné dvě věty:

Cuando bajaba las escaleras, me encontré el perro. TTT *14

Kde ten pes asi byl? Po užijeme-li BAJABA – scházel jsem, pak byl pes asi někde na schodech, třeba uprostřed schodiště tam někde seděl. Na pozadí se odehrává film, ve kterém scházím schody a v tom se stane jednorázová událost, vystřihnutá fotografie okamžiku, ve kterém spatřím psa. (Extrémnější situací může být ta,kdy pes je pod schodištěm na podlaze a my si ho všimneme, ale podstatné je, že přitom stále scházíme schody!)

Cuando bajé las escaleras, me encontré el perro. TTT *15

Jak sami vidíte, používáme v češtině vid dokonavý narozdíl od nedokonavého (scházel jsem) v první větě. Zde se jedná o dvě po sobě jdoucí události, dvě fotografie. Na jedné jsem já, když stojím pod schody v přízemí. Na druhé jsem opět já, jak koukám na psa, kterého jsem si nyní všimnul. Nejdříve jsem sešel schody (v jediném okamžiku) a posléze jsem si všimnul psa (v jediném okamžiku).

S časovými údaji můžeme dále rozlišovat oba časy. Pak je pro nás důležité, zdali je daný stav ukončený, resp. ohraničený, nebo nikoli:

Ayer, a las tres, Pedro se bañaba en el río. TTT *16

Ayer, Pedro se bañó en el río una media hora. TTT *17

Ačkoliv obě věty informují o tom, že se Petr koupal v řece, věta první říká, že se koupal ve tři hodiny. Nevíme jak dlouho se koupal, nemáme daný děj nijak ohraničený a měli bychom ho chápat jako okolnost. Druhá věta už je velmi přesná – přišel, vlazl do vody, kde byl půl hodiny a vylezl. U první věty máme filmovou pásku, na které se Petr koupe, jsou tři hodiny a pořád se koupe, předtím i potom. U druhé věty máme fotografii, která má začátek v určitý čas a půl hodiny poté končí, protože se Petr už nekoupe.

Podobně je tomu i u popisů:

María estaba ayer muy preciosa.TTT *18

La party de ayer estuvo muy preciosa. TTT *19 

Popisujeme-li objekty, věci, lidi, zvířata, pak použijeme imperfektum, protože se nejedná o něco ohraničeného. Fakt, že Marie byla včera překrásná neplatil jen v okamžik, kdy jsme to o ní řekli, ale byla překrásná od chvíle, předtím i potom. Naproti tomu procesy popisujeme s minulým časem jednoduchám, protože mají svůj konec – párty byla skvělá, ale skončila a nepokračuje. První větu můžeme vidět jako film, který neustále běžel a měl stálou platnost, je na něm Marie a je stále velmi krásná. Párty je sled fotek, kterémohou dohromady sice tvořit film, ale je ukončený. Poslední fotografie bude ukončení párty.

Příklady

Cuando volvíamos a casa, nos encontramos a Marco. TTT *20

V této větě jsme potkali Marka ještě na ulici, mimo dům.

Cuando volvimos a casa, nos encontramos a Marco. TTT *21

V této větě jsme potkali Marka doma. Vrátili jsme se domů, byli jsme uvnitř a pak ho potkali. Dvě jednotlivé fotografie, dvě jednotlivé události.

Cuando bebía el café, sonó el teléfono. TTT *22

V průběhu doby, kdy jsem pil kávu, je to okolnost, odehrává se na pozadí, dlouhý film, který běží. Telefon je událost, která se stane v jednom okamžiku. Telefon zazvonil právě když jsem pil kávu.

Cuando bebí el café, sonó el teléfono. TTT *23

Dvě události, které se staly po sobě. Nejdříve jedna fotografie, na níž dopíjím kávu, poté další, kde zvoní telefon.

Cuando bebía el café, sonaba el teléfono. TTT *24

Dva filmy, které se odehrávají ve stejnou dobu. Na jednom popíjím kávu, tento děj neustále probíhá a na druhém zvoní telefon, současně s mým popíjením.

Mi primer día en escuela fue horrible. TTT *25

Jedná se o proces, složený z mnoha událostí. Pro popisy používáme indefinido. (Už třeba jen proto, že první den v práci byl jeden a další už není, daný děj je tedy ukončený.)

Mi primera mujer era muy guapa. TTT *26

Jedná se o popis objektu, v tomto případě osoby, kde se předpokládá neohraničený a neukončený průběh, čili žena byla a asi i je stále krásná. Pro popisy objektů používáme imperfecto.

Cuando era pequeño, fui al parque una vez. TTT *27

Cuando era pequeño, iba al parque todos los días. TTT *28

V první větě se jedná o jednorázovou událost, která je ohraničena. Byl jsem tam jednou a víc nic. Konec. Druhá věta nám podává informaci o opakovaném ději, stávalo se to mnohokrát, proto souminulý čas.

Shrnutí

Minulý čas prostý používáme pro děje, které se odehrály a skončily v minulosti. Dále pro události, většinou jednorázové, jsou li časově ohraničené, víme, že již nemají platnost, že skončily.

Minulým časem popisujeme procesy jako jsou koncerty, oslavy, party, ad. Které již nemají platnost narozdíl od popisů objektů

Souminulým časem popisujeme okolnosti, děje, které běžely delší dobu, nejsou ohraničené, nevíme kdy skončily, běžely současně s jinými minulými ději a přetrvávaly.

Souminulým čase popisujemevlas­tnosti objektů, jako např. lidí, zvířat a věcí.

Souminulý čas si lze představit jako filmovou pásku, na které běží nějaký děj. Minulý čas jednoduchý jsou pak jednotlivé momenty, které se na tomto filmu odehrávají.Jed­norázové snímky.

Minulý čas jednoduchý – indefinido – většinou odpovídá dokonavým slovesům v češtině (přečíst, vypít, dozrát, skončit, přijít, zazvonit).

Souminulý čas – imperfecto – většinou odpovídá nedokonavým slovesům (číst, pít, zrát, končit, přicházet, zvonit).

Překlad:
 1. minulý čas jednoduchý
 2. čas souminulý
 3. Když jsem byl malý, chodíval jsem často na pláž.
 4. Má matka byla téměř vždy se mnou.
 5. Včera jsem šel na pláž.
 6. Má matka byla (v tu chvíli) se mnou.
 7. Když můj otec sledoval televizi, má matka přišla.
 8. Když můj otec sledoval televizi, přišla má matka, políbila ho, uvařila večeři a osprchovala se.
 9. Když můj otec sledoval televizi, má matka vařila večeři.
 10. Když můj otec přišel, matka se sprchovala.
 11. Má matka uvařila večeři a můj otec přišel.
 12. Včera v šest hodin jsem ještě studoval.
 13. Včera jsem se učil do osmi.
 14. Když jsem scházel schody, narazil jsem na psa.
 15. Když jsem sešel schody, narazil jsem na psa.
 16. Včera ve tři hodiny se Petr koupal v řece.
 17. Petr se včera koupal v řece půl hodiny.
 18. Marie byla včera velmi překrásná.
 19. Včerejší párty byla skvělá.
 20. Když jsme se vraceli domů, potkali jsme Marka.
 21. Když jsme se vrátili domů, potkali jsme Marka.
 22. Když jsem pil kávu, zazvonil telefon.
 23. Když jsem dopil kávu, zazvonil telefon.
 24. Když jsem dopíjel kávu, zvonil telefon.
 25. Můj první den ve škole byl hrozný.
 26. Má první žena byla velmi krásná.
 27. Když jsem byl malý, šel jsem do toho parku pouze jednou.
 28. Když jsem byl malý, chodil jsem do toho parku každý den.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Indefinido vs. imperfecto vs. perfecto #1

Test zaměřený na tři minulé časy – minulý jednoduchý, souminulý a předpřítomný.

INTERMEDIATE

Indefinido vs. perfecto

Článek pojednávající o rozdílnost využívání předpřítomného času a minulého času jednoduchého.
INTERMEDIATE

Indefinido vs. imperfecto vs. perfecto #2

Test na minulé časy, konkrétně předpřítomný, minulý jednoduchý a souminulý – perfecto, indefinido, imperfecto.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Indefinido vs. imperfecto 2 8940 Od Marek Vondruška poslední příspěvek
před 10 lety