španělština zdarma

Osobní zájmena přízvučná

PRE Vydáno dne 18.09.2021

Vedle osobních nesamostatných zájmen jsou ve španělštině i samostatná – přízvučná, která mohou fungovat samostatně. Ačkoli jsou některé tvary podobné, jsou zde i odlišnosti. Tato zájmena se využívají velmi často ve spojení s předložkami. Více v tomto článku.Přízvučná osobní zájmena

Jedná se o osobní zájmena, která se používají po předložkách.

Tvary, které mají odlišné, jsou pouze pro první a druhou osobu jednotného čísla, tedy yo: a tú: TI

Pro třetí osobu jednotného čísla se používá zvratné 

Všechny ostatní tvary odpovídají zájmenům v prvním pádě, viz následující tabulka:

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. TTT *1 NOSOTROS / NOSOTRAS TTT *2
2. TI TTT *3 VOSOTROS / VOSOTRAS TTT *4
3. ÉL / ELLA / USTED / TTT *5 ELLOS / ELLAS / USTEDES / TTT *6

Jak již bylo řečeno, tato zájmena stojí za předložkami, samostatně. Nazývají se tedy buď samostatná nebo přízvučná (tónicos). O to, v jakém jsou pádu, se stará právě předložka a kontext, ale pro třetí i čtvrtý pád mají tvary shodné. Na rozdíl od nepřízvučných zájmen, která byla probrána v tomto článku .

El ramo de flores. Es para ? TTT *7

No, no es para ti. Es para ella. TTT *8

V dané situaci máme dvě ženy a jednoho muže. První žena se ptá, zda jsou květiny pro ni. Muž ji odpovídá, že nejsou pro ni, ale pro tu druhou – para ella.

No sé que voy a hacer sin Juanita. No sé que voy a hacer sin ella. TTT *9

Ayer el presidente habló de nosotros. TTT *10

¿Puedo hacer algo por usted? TTT *11

Quería mucho a él. TTT *12

Jak je vidět na příkladech, až na zmíněné dva tvary jsou zájmena shodná s podmětovými, viz následující tabulka

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. vs. YO NOSOTROS / NOSOTRAS vs. NOSOTROS / NOSOTRAS
2. TI vs. TÚ VOSOTROS / VOSOTRAS vs. VOSOTROS / VOSOTRAS
3. ÉL / ELLA / USTED / SÍ vs. ÉL / ELLA / USTED ELLOS / ELLAS / USTEDES / SÍ vs. ELLOS / ELLAS / USTEDES

Zvratné

U třetí osoby se vyskytuje ještě další odlišný tvar, a sice . Ten se používá pro odlišení, zda osoba něco dělá pro sebe, sobě, atd., nebo pro někoho jiného:

Compró euna botella de vino para . TTT *13

Compró una botella de vino para él/ella. TTT *14

V prvním případě se jedná o zvratné “si” – koupil lahev SOBĚ. V druhém příkladu koupil lahev druhé osobě – jemu nebo jí, nikoli však sobě samému.

Creen en mismo. TTT *15

Creen en ellos. TTT *16

Změna s předložkou CON

Tato tři zájmena: MÍ, TI, SÍ se ve spojení s předložkou CON mění na tvary CONMIGO, CONTIGO a CONSIGO:

Vale, pero mi perro viene conmigo. TTT *17

¿También hablaron contigo? TTT *18

Debería llevar su teléfono consigo. TTT *19

Předložky beze změn

Aby toho ovšem nebylo málo, existuje několik předložek, u kterých nedochází ke změně zájmen ani ve výše zmíněných osobách

Jsou to:

ENTRE, EXCEPTO, SEGÚN, HASTA, INCLUSO, MENOS

Entre y yo hay nada. TTT *20

¿Qué hay entre y ella? TTT *21

Celebraban todos, excepto . TTT *22

Según tu, nada de esto es importante. TTT *23

Shrnutí

Přízvučná/samos­tatná osobní zájmena se používají po předložkách

Pokud se jedná o předložky según, hasta, menos, entre, excepto, incluso, pak jsou tvary zájmen stejné jako podmětová (v 1. pádě)

Tvary zájmen po předložkách jsou shodná s osobními zájmeny v 1. pádě až na 1. a 2. osobu jednotného čísla: TI

Ve třetí osobě se vyskytuje zvratný tvar , který odlišuje, zda se jedná o tutéž osobu. Pokud ne, používají se podmětové tvary ÉL, ELLA, USTED, ELLOS, ELLAS, USTEDES.

Po předložce CON se odlišné tvary (MÍ, TI, SÍ) mění na CONMIGO, CONTIGO a CONSIGO

Překlad:
 1. mně, mi, mne
 2. nám, nás
 3. tobě, ti, tebe
 4. vám, vás
 5. jemu, jí, Vám, sobě, ní, něj
 6. jim, Vám, sobě, ně
 7. Ta květina je pro mne?
 8. Ne, není pro tebe. Je pro ni.
 9. Nevím, co budu dělat bez Janičky. Nevím, co bez ní budu dělat.
 10. Prezident včera mluvil o nás.
 11. Mohu pro vás něco udělat?
 12. Velmi ho milovala.
 13. Koupil(a) si lahev vína.
 14. Koupil(a) lahev vína pro něj/ni.
 15. Věří v sebe samého.
 16. Věří v ně.
 17. Dobře, ale můj pes přijde se mnou.
 18. S tebou mluvili taky?
 19. Svůj mobil by měl nosit s sebou.
 20. Mezi mnou a tebou nic není.
 21. Co je mezi tebou a jí?
 22. Slavili všichni, kromě tebe.
 23. Podle tebe nic z tohohle není důležité.


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Osobní zájmena nepřízvučná

V článku osobní zájmena jsme se seznámili jen s prvním pádem. V tomto článku si povíme, jak tvořit tvary jako mně, mne, jemu, Vám, mu ho, mu ji…Možná to bude vypadat složitě, ale jako asi u většiny věcí ze španělské gramatiky jde o cvik a získání zkušenosti.

STARTER

Osobní zájmena #1

Velmi jednoduchá doplňovačka, ve které si prověříte, zda máte jasno ve tvarech osobních zájmen.
INTERMEDIATE

Leísmo, laísmo, loísmo

Někdy se můžeme setkat s používáním osobních zájmen le, la a lo v pádech, kde by měl být jiný tvar. Ne vždy je to chyba a toto užívání má i své názvy. Více v tomto článku.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář