španělština zdarma

Zvratná slovesa

ELEMENTARY Vydáno dne 05.11.2013

Pletu si, pletu se, mýlíte se, myji si,…jen nepatrný zlomek z velké hromady zvratných sloves, které v našem mateřském jazyce máme. Najdeme je i v jiných jazycích, stejně jako ve španělštině. Některá jsou zvratná v obou jazycích. Obtížné na nich je asi především to, že některá, která jsou zvratná v češtině, ejsou už zvratná ve španělštině nebo naopak. Jinak jejich utvoření není nijak obtížné, je to velmi podobné nesamostatným osobním zájmenům.Zvratná slovesa

Zvratná slovesa v infinitivu jsou stejná, mají ale ještě přidělanou koncovku -SE, čili apříklad sloveso "bañar" mýt bude ve zvratném tvaru "bañarse" mýt se, mýt si. Výhodou je, že nejsou zvláštní tvary rozlišující zvratné SE a SI, je to stejné. (V němčině musíte například lišit třetí pád od čtvrtého, asi takto: MICH - mne, mě x MIR - mně, mi)

Tvorba

Koncovka - zvratné zájmeno SE
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
-ME
-NOS
2.
-TE
-OS
3.
-SE
-SE

Toto je zvratné SE, SI pro každou osobu. V češtině to máme jednoduší - máme pro všechny osoby stejný tvar: češu se, česáš se, česá se,... Ve španělštině tomu tak není. Jako vzor použijeme nějaké sloveso, které může být zvratné, ale i nemusí, takže třeba DUCHAR

Zvratné ducharse - sprchovat se
Osoba
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
ME ducho
NOS duchamos
2.
TE duchas
OS ducháis
3.
SE ducha
SE duchan

Je to prosté. Infinitiv zvratných sloves, například DUCHARSE , má vždy koncové -SE. Tato koncovka, respektive zvratné zájmeno se pak v každé osobě mění.

Postavení

Zvratná zájmena se stavějí stejně jako osobní zájmena nesamostatná, čili PŘED časovaný tvar slovesa.
ME ducho, TE duchas,...
Pokud se objeví nějaký opis, pak mohou stát PŘED časovaným tvarem slovesa nebo se připojují k infinitivu významového slovesa:
ME voy a duchar nebo voy a ducharME, nikdy však ne Voy ME a duchar
Puedo ducharME nebo ME puedo duchar. Nikdy ne Puedo ME duchar.
Připojuje se i k rozkazu:
¡DuchaTE!
Nebo gerundiu:
DuchandaTE

Druhy

Jak již bylo zmíněno, existují slovesa, která jsou zvratná v češtině, ale ve španělštine nikoliv, např. aprender , v opačném případě existují slova zvratná ve španělském jazyce, ale u nás jsou obyčejná (irse , quedarse ), další skupina je stejná jako u nás - mohou být normální nebo i zvratná (duchar - ducharse ).

A Některá jsou zvratná a nezvratná. Každá varianta má však jiný význam!:

quedar x quedarse
levantar x levantarse
sentar x sentarse
ir x irsePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Zvratná slovesa

Test na zvratná slovesa. Podle příkladu doplňte vhodně vyčasované zvratné sloveso. Pozor na nepravidelná slovesa nebo slovesa se změnou kmenové samohlásky, resp. souhlásky, pozor na vazby s infinitivy a rozkazy.
ELEMENTARY

Zvratná slovesa #2

Krátký test na zopakování zvratných sloves.
INTERMEDIATE

Defektivní slovesa

Ve španělštině se vyskytuje skupina sloves, která netvoří všechny slovesné tvary, případně nemá některé časy. Většinou je lze z logické podstaty věci poznat a chybějící tvary ani člověka nenapadne vytvořit.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zvratná slovesa 4 14698 Od Marek Vondruška poslední příspěvek
před 13 lety