Přivlastňovací zájmena

STARTER Vydáno dne 11.02.2013

Přivlastňovací zájmena nemusejí být zase tak obtížná, jak by se mohlo zdát podle jejich dvojích tvarů. Jde jen o cvik.Přivlastňovací zájmena

Neboli posesiva, se dělí na dvě základní skupiny, které se významově nijak neliší, ale jejích umístění a použití má určitá pravidla:

  • nesamostatná (nepřízvučná)
  • samostatná (přízvučná)

1. Nesamostatná přivlastňovací zájmena

Nesamostatná proto, že nemohou stát o samotě, jsou závislá na podstatném jméně, se kterým se vyskytují. Nepřízvučná proto, že nemají přízvuk. Tak můžeme vidět, proč se nad TY - přízvuk označuje - odilšuje nám osobní zájmeno od přivlastňovacího.

 
OsobaYOÉL/ELLA/USTED
Jednotné číslomitusu
Množné číslomistussus

 

 
OsobaNOSOTROS/ASVOSOTROS/ASELLOS/AS/USTEDES
Jednotné číslonuestro/nuestravuestro/vuestrasu
Množné číslonuestros/nuestrasvuestros/vuestrassus

 

  • Kromě druhé a třetí osoby množného čísla (nuestro - vuestro) nerozlišují mužský/ženský rod. Koncovky jsou neměnné.
  • V množném čísle přibírají klasicky -S.
  • Pro výrazy JEHO, JEJÍ, JEJICH, VAŠE jsou stejné tvary - SU, v množném čísle SUS.

Es mi amigo Juan.

Son mis amigos José y Jorge.

Jose está en tu casa.

Nuestros gatos son negros.

Su hija es muy simpática.

 

2. Samostatná přivlastňovací zájmena

Jestliže nesamostatná nemohla stát individuálně, logicky samostatná mohou. Jsou přízvučná, přízvuk označujeme na první osobě jednotného čísla (můj, má, moje).

 
OsobaYOÉL/ELLA/USTED
Jednotné číslomío / míatuyo / tuyasuyo / suya
Množné číslomíos / míastuyos / tuyassuyos / suyas
 
OsobaNOSOTROS/ASVOSOTROS/ASELLOS/AS/USTEDES
Jednotné číslonuestro / nuestravuestro / vuestrasuyo / suya
Množné číslonuestros / nuestrasvuestros / vuestrassuyos / suyas
  • Vyskytují se spolu se členem.
  • Člen se nachází před podstatnám jménem a zájmeno za ním.
  • S podstatným jménem se člen i zájmeno shoduje v rodě i čísle.
  • Mohou nahrazovat (samostatně) dané podstatné jméno ve větách.

Es Juan, un amigo mío.

Son los amigos míos, José y Jorge.

Jose está en la casa tuya.

Los gatos nuestros son negros.

La hija suya es muy simpática.

Mi lápiz es verde, el tuyo es azul.

V poslední větě nám přivlastňovací zájmeno "el tuyo" nahrazuje podmět věty první - el lápiz. Proto bude zájmeno v jednotném čísle a rodu mužského. Dalo by se stejně napsat: Mi lápiz es verde, tu lápiz es azul. Nebo pomocí přízvučných zájmen: El lápiz mío es verde, el lápiz tuyo es azul.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Osobní zájmena

Ačkoliv se osobních zájmen ve španělštině neužívá tak hojně jako u nás, v češtině, je potřeba je umět a znát, protože především ve třetích osobách slouží jako významné identifikátory.
ALL LEVELS

Osobní zájmena nesamostaná

V článku osobní zájmena jsme se seznámili jen s prvním pádem. V tomto článku si povíme, jak tvořit tvary jako mně, mne, jemu, Vám, mu ho, mu ji…Možná to bude vypadat složitě, ale jako asi u většiny věcí ze španělské gramatiky jde o cvik a získání zkušenosti.
PRE-INTERMEDIATE

Pronombres indefinidos (neurčitá zájmena)

Další skupinou zájmen jsou neurčitá zájmena, ve španělštině ne toliko početná jako v češtině. Používají se pro vyjádření nejistoty, nepřesného množství, kvality, nevědomosti, domněnky. O jejich tvarech a využití se dočtete zde.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Copyright 2008–2018 Vitware s.r.o. Ochrana osobních údajů Podmínky užívání

TOPlist