Indefinido vs. perfecto

Vydáno dne 08.05.2014

Článek pojednávající o rozdílnost využívání předpřítomného času a minulého času jednoduchého.Oba dva časy se dají využívat pro popis téže věci, ovšem většinou jde o hledisko pozorování, které se tím mění.

Pretérito indefinido

se používá pro popis dějů a událostí, které se staly v minulosti a v minulosti byly také ukončeny, takže jsou mnohdy doprovázeny časovými údaji jako včera, minulý týden, v roce 1918,… Dále jimi popisujeme jednorázové děje či události.

La semana pasada estuve en Viena. TTT *1

Minulý týden jsem byl ve vídni. Přijel jsem tam, pobyl jsem tam, odjel jsem a už tam nejsem. Fakt, že jsem tam byl, už je ukončený a neplatí. Stalo se to minulý týden, a ten už je taky za námi.

Pretérito perfecto compuesto

se využívá pro děje, které započaly a odehrávaly se v minulosti, ale stále mají nějakou souvislost s přítomností, tzn. že do ní mohou stále zasahovat, stále probíhají, mají nějaký výsledek v současnosti nebo doposud nejsou ukončené. Často je tento čas doprovázen výrazy jako dnes, tento rok, nedávno, před chvílí, v poslední době, toto ráno, ad.

No he estado nunca en Vienna. TTT *2

Nikdy jsem ve Vídni nebyl. Nikdy v minulosti, a ani nyní tam nejsem. Zde je spojitost minulosti s přítomností. Dané tvrzení se ještě stále může změnit, je možné, že tam pojedu příští rok. Ale doposud, od mého narození v minulosti až po současný okamžik, kdy toto oznamuji, jsem tam nebyl.

_____________­________________

Oba časy můžeme používat pro popisy též dějů a událostí, ovšem každý čas bude mít jiný význam a jiný úhel pohledu.

Jako pomůcku si můžeme dát dvě slova: TAM (TEHDY) a ZDE (NYNÍ)

Tam nebo tehdy je výraz pro indefinido, minulý čas, který se odehrál v minulosti, proto je tam. Předpřítomný zasahuje do přítomnosti, proto tady.

El año pasado me casé. TTT *3

Loni je tam, tehdy, je to minulost a letos už je nová kapitola, použijeme pomůcku TAM.

Este año me he casado. TTT *4

Letos, současný rok stále probíhá, proto není ukončen, je to ZDE, stále v mé přítomnosti. Použijeme předpřítomný čas. Oženil jsem se sice před přítomností – již dříve, ale tento rok stále trvá – přítomnost.

Jiný příklad: Jsem prodejce aut. Sedím s přítelem na skleničnce, je leden a povídáme si o prodeji:

Protože stále mluvíme o tomto měsíci, který stále trvá, používáme předpřítomný čas. Je to ZDE. NYNÍ

Stejná situace, ale jiný čas. Je už únor:

Mluvíme o předešlém měsíci, který už není, je TAM, TEHDY, takže indefinido.

Mluvíme-li o událostech, jež se odehrály nedávno, před chvílí, používáme předpřítomný čas, ale můžeme současně i minulý jednoduchý:

Pedro se ha ido hace un par de minutos. TTT *9 Pedro se fue hace un par de minutos. TTT *10

Jaký je mezi nimi rozdíl? Jde o naše cítění.:

Považuje-li se daný děj za součást přítomnosti nebo ho vnímáme nějakým způsobem stále s přítomností spojený, pak používáme předpřítomný čas:

Pedro ha hablado conmigo y luego se ha ido. TTT *11

Řekněme, že je 12:00 v poledne. Petr tu byl a mluvil se mnou před deseti minutami a odešel před pěti. Situaci stále vnímáme jako téměř současnou, tak nedávnou, že se nedá považovat za minulost. Mluvil jsem s ním sice před deseti minutami, ale těch deset minut snad není tolik, aby to mohlo být vnímáno jako minulost, spojujeme si to stále s přítomností, protože to je jen okamžik. Stalo se to ZDE. NYNÍ.

Považuje-li se daná událost či děj za skutečnost ukončenou, za samu o sobě vzniklou, proběhnutou a do přítomnosti už nijak nezasahující, použijeme minulý čas prostý:

Pedro habló conmigo y luego se fue.TTT *12

Může se jednat o situaci, kdy jsme s Petrem mluvili, např. před půl hodinou a odešel, už je to dvacet pět minut, ale může se jednat i o situaci stejnou jako minulý příklad – je to pět minut co odešel a deset, co jsme s ním mluvili. Pro nás je ale daná situace ukončená. Stalo se to, mluvili jsme s ním, rozloučili se a je pryč. Deset minut je už dávná minulost a nevnímáme ho nebo nechceme v nějakém spojení s přítomností, spíše se soustřeďujeme na fakt, že už tu není, že odešel a tím to se stalo v minulosti. Použijeme minulý čas stalo se to TAM. TEHDY.

Příklady:

Desde esta manana hasta ahora no habéis dicho ni una sola palabra. TTT *13

Od počátku tohoto týdne až doposud, čili i nyní, a tento týden stále trvá, není to ukončené. Proto předpřítomný čas.

No dijisteis ayer ni una sola palabra. TTT *14

Minulý čas nám napovídá, že se jedná o minulost, která je již ukončená – včera. Dnes je dnes a včera je již minulostí.

Mi hombre ha viajado a India este verano. TTT *15

Můj manžel tam odjel tento rok. Toto léto a tento rok stále trvá,jedná se tedy o stále platný děj, on tam ještě stále je, čímž se zasahuje i do přítomnosti. NYNÍ. ZDE.

Mi hombre viajó a India el verano pasado. TTT *16

Odjel tam loni a letos už je jiný pojem. Loňský rok už pominul, dané konstatování již nemá žádnou platnost v přítomnosti.

Pablo Picasso, durante toda su vida no fumó. TTT *17

Pablo Picasso je již mrtvý, proto i celý jeho život je věc minulosti. Narodil se, žil a umřel v minulosti.

Yo, durante toda mi vida no he fumado. TTT *18

Já, oproti minulému příkladu, jsem stále naživu, jinak bych tato slova nemohl napsat. Od mého narození v minulosti až sem (TADY, ZDE) stále nekouřím, použiji tedy předpřítomný čas, protože se jedná o věc přítomnou i předpřítomnou (nekouřil jsem)

Tu mujer ya está aquí. Ha venido a las diez. TTT *19

Ta žena přišla v deset, před takovou chvílí, kterou nepovažujeme za minulost, ale stále za přítomnost, soustřeďujeme se na souvislost s přítomností, na to, že je stále zde

Tu mujer ya está aquí. Vino a las diez. TTT *20

Žena přišla v deset a je to pro nás spíše delší doba, kterou považujeme za minulost. (TEHDY. TAM) někdy přišla. Soustřeďujeme se na spíše na samotný akt toho, že přišla a to už je za námi.

Hace un momento que salió. TTT *21

Je to moment co odešel. Ale my to vidíme spíše jako minulou událost, protože už tady není nebo protože i ten moment je pro nás věcí minulou.

Hace un momento que ha salido. TTT *22

Je to moment co odešel a pojíme si ho spíše s přítomností, protože takový okamžik co je pryč se nedá brát jako minulost.

Překlad:
 1. Minulý týden jsem byl ve Vídni
 2. Nikdy jsem nebyl ve Vídni.
 3. Loni jsem se oženil
 4. Letos jsem se oženil
 5. Prodal jsi tento měsíc nějaké auto?
 6. Ano, prodal jsem (už) tři.
 7. Prodal jsi v lednu nějaké auto?
 8. Jo, prodal jsem tři auta
 9. Petr odešel pře pár minutami
 10. Petr odešepřed pár minutami
 11. Petr mluvil se mnou a potom odešel
 12. Petr se mnou mluvil a pak odešel
 13. Od tohoto týdne jste doposud neřekli jediné slovo
 14. Včera jste neřekli ani slovo
 15. Můj muž odcestoval toto léto do Indie
 16. Můj muž odjel do Indie loňské léto
 17. Pablo Picasso nekouřil celý svůj život
 18. Nekouřím celý svůj život
 19. Tvá žena je již zde. Přišla v deset
 20. Tvá žena je již zde. Přišla v deset
 21. Je to jen chvilka co odešel
 22. Je to jen chvilka co odešel
Přepis bublinkové nápovědy: