Numerales 0-20

Vydáno dne 22.01.2009

Los numerales desde cero hasta veinte. 
catorce - čtrnáct
BrE
/'katorθe/

determiner - 14

 
cero - nula
BrE
/'θero/

determiner - 0

cinco
cinco - pět
BrE
/'θinko/

determiner - 5

cuatro
cuatro - čtyři
BrE
/'kwatro/

determiner - 4

 
diecinueve - devatenáct
BrE
/djeθi'nweβe/

determiner - 19

 
dieciocho - osmnáct
BrE
/dje'θiotʃo/

determiner - 18

 
dieciseis - šestnáct
BrE
/djeθi'sejs/

determiner - 16

 
diecisiete - sedmnáct
BrE
/djeθi'sjete/

determiner - 17

diez
diez - deset
BrE
/'djeθ/

determiner - 10

 
doce - dvanáct
BrE
/'doθe/

determiner - 12

dos
dos - dva, dvě
BrE
/'dos/

determiner - 2

nueve
nueve - devět
BrE
/'nweβe/

determiner - 9

ocho
ocho - osm
BrE
/'otʃo/

determiner - 8

 
once - jedenáct
BrE
/'onθe/

determiner - 11

 
quince - patnáct
BrE
/'kɪnθe/

determiner - 15

seis
seis - šest
BrE
/'sejs/

determiner - 6

siete
siete - sedm
BrE
/'sjete/

determiner - 7

 
trece - třináct
BrE
/'treθe/

determiner - 13

tres
tres - tři
BrE
/'tres/

determiner - 3

una
una - jedna
BrE
/'una/ Přehrát

determiner - 1 (femenino)

uno
uno - jeden
BrE
/'uno/

determiner - 1 (masculino)

 
veinte - dvacet
BrE
/be'inte/

determiner - 20

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

Přepis bublinkové nápovědy: