Množné číslo podstatných jmen

Vydáno dne 26.06.2008

Test určený pro zopakování a zkontrolování osvojených gramatických jevů a slovíček. Do prázdných políček pište tvar množného čísla daného slova i s jeho členem.La mano ___________________________(1)
la mesa ___________________________(2)
el avión ___________________________(3)
la bebida ___________________________(4)
el estudiante ___________________________(5)
la jefa ___________________________(6)
el jefe ___________________________(7)
la moneda ___________________________(8)
el barco ___________________________(9)
el hombre ___________________________(10)
la mujer ___________________________(11)
el libro ___________________________(12)
el perro ___________________________(13)
el lápiz ___________________________(14)
el mapa  ___________________________(15)

Správné odpovědi: 1) las manos ; 2) las mesas ; 3) los aviones ; 4) las bebidas ; 5) los estudiantes ; 6) las jefas ; 7) los jefes ; 8) las monedas ; 9) los barcos ; 10) los hombres ; 11) las mujeres ; 12) los libros ; 13) los perros ; 14) los lápices ; 15) los mapas
Přepis bublinkové nápovědy: